Erna skaper flere jobber

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Den viktigste velferden er å ha en jobb å gå til. Vi må både trygge arbeidsplassene vi har, og legge til rette for å skape nye.

Vi må oppmuntre entreprenørskap og gründere, og sikre at bedriftene våre får mulighet til å vokse. Høyre vil ha et inkluderende arbeidsliv der flere enn i dag deltar.

Privat eierskap er normalen i Norge, og vi må enda bedre legge til rette for at private eiere vil og kan investere i utvikling av norske arbeidsplasser.

Norsk eierskap

Høyre vil ha en politikk for styrket og spredt norsk eierskap, der statens viktigste rolle overfor næringslivet er å utforme lover og regler. For Høyre er målet at alle som ønsker å arbeide, skal få anledning til det. Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet.

En solid og nyskapende næringspolitikk er et avgjørende virkemiddel for å trygge jobber og å sikre dem som står utenfor arbeidslivet, en ny sjanse til å komme i arbeid. Samtidig gir nylig vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet, noe Høyre mener er bra både for næringslivet og for arbeidstakeren.