Arkivert artikkel

Gudmundsen er bekymret over at flere gutter sliter med lesing

De nye PISA-resultatene viser at kjønnsforskjellene er store i lesing, men små i naturfag og matematikk.

PISA-resultatene for 2018 ble offentliggjort 3.desember 2019. I undersøkelsen kommer det frem at Jentene presterer for første gang bedre enn guttene i alle de tre fagområdene. Høyres Kent Gudmundsen mener vi må satse på dyktige lærere.

– Jeg er opptatt av at alle elever som sliter med lesing, uavhengig av kjønn og alder, får den hjelpen de trenger tidlig nok og av kvalifiserte lærere, sier Kent Gudmundsen, Høyres skolepolitiske talsperson.

Les også: – Alle elever skal oppleve mestring og læring

Flere gutter presterer på lavt nivå i lesing

Det er en betydelig større andel gutter enn jenter som presterer på lavt nivå i lesing, og det er en større andel jenter enn gutter som presterer på de høyeste nivåene. Tallene fordeler seg slik:

  • Gutter laveste nivå: 26 prosent
  • Jenter laveste nivå: 12 prosent
  • Gutter høyeste nivå: 8 prosent
  • Jenter høyeste nivå: 14 prosent

Les også: Vi må løfte gutta i skolen, uten å dra ned jentene

– De store kjønnsforskjellene i norsk skole ble vi godt kjent med da Camilla Stoltenberg la frem rapporten om dette temaet. Det er tydelige kjønnsforskjeller på alle nivåer. Gutter har i snitt færre grunnskolepoeng enn jenter, og flere gutter enn jenter faller fra videregående, forklarer Gudmundsen.

Vi ser også at gutters språkutvikling ser ut til å gå noe langsommere i tidlig alder enn jenters, og flere gutter enn jenter har språk-, lese- og skrivevansker.

– Undersøkelser tyder på at forskjeller mellom gutter og jenters leseferdigheter også kan skyldes ulik interesse for språk- og leseaktiviteter, motivasjon og holdninger til lesing. Skolen må jobbe mer målrettet for at disse forskjellene mellom gutter og jenter øker etter hvert som elevene blir eldre, sier Gudmundsen.

I PISA-undersøkelsen oppgir 68 prosent av guttene at de bare leser hvis de må, mens 48 prosent av jentene oppgir det samme.

Høyre vil flytte kompetansen nærmere barna og følge opp alle elever

Denne høsten har Høyre i regjering lagt frem en stortingsmelding om tidlig innsats og presentert den største endringen i norsk skole siden 2006 – Fagfornyelsen. I stortingsmeldingen har vi en rekke tiltak hvor vi blant annet skal flytte den spesialpedagogiske kompetansen nærmere der barna og elevene er. Det vil gi et bedre opplæringstilbud til de som trenger det. Vi vil også innføre en plikt for skolene til å følge opp elever i grunnskolen fra første fraværsdag. I tillegg skal vi vurdere å utvide plikten til å gi intensiv opplæring for elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning for å nevne noe.

– De siste årene har vi satt inn flere tiltak som spesielt retter seg mot de elevene som trenger et lag av dyktige lærere og andre ressurspersoner rundt seg aller mest. Vi vet at gutter er overrepresentert her, så jeg mener spesielt gutta vil nyte godt av dette. Det aller viktigste vi gjør er å satse på dyktige lærere, god kvalitet på skolene våre og høye ambisjoner på vegne av alle elevene våre, sier Gudmundsen.

Les også: Høyre skal bygge et sterkere lag rundt barna