Arkivert artikkel

Gratis kjernetid gir bedre skoleresultater

En ny delrapport fra SSB viser at barn som har hatt gratis kjernetid gjør det bedre på nasjonale prøver på 5.trinn enn tidligere årskull fra samme bydeler som ikke hadde tilgang på gratis kjernetid.

Stortingsrepresentant og barnehagepolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde.

– Barnehage er bra for alle barn, men spesielt for barn fra ressurssvake hjem eller fra hjem der det ikke snakkes norsk. Bar som får gratis kjernetid får utviklet seg og språket sitt tidlig. Den sosiale reisen starter i barnehagen og da må vi sørge for at alle får tatt del i det, sier Mathilde Tybring-Gjedde, barnehagepolitisk talsperson for Høyre.

Positive resultater

Barn som har hatt gratis kjernetid gjør det også bedre enn barn med innvandrerbakgrunn som ikke hadde gratis kjernetid. Barn som har hatt gratis kjernetid er i mindre grad fritatt fra nasjonale prøver enn barn med innvandrerbakgrunn fra bydeler som ikke hadde gratis kjernetid.

– Dette viser at god språkutvikling i barnehagen kan være helt avgjørende for hvordan elevene gjør det på skolen. Vi må jobbe for at flere barn kommer seg i barnehagen og får ta del i barnehagens fellesskap, fortsetter Tybring-Gjedde.

En god barndom varer livet ut

Å være sammen med andre barn og dyktig personale bidrar til en god barndom. Regjeringen har vært spesielt opptatt av å få barn av ressurssvake hjem eller fra hjem der det ikke snakkes norsk inn i barnehagen. Siden 2015 har vi innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid og et tak på at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten til barnehage.

I statsbudsjettet for 2019 har vi foreslått å utvide gratis kjernetid til å også gjelde toåringer. Fra før gjelder det tre-, fire- og femåringer. Blir dette vedtatt vil det totale antallet barn med rett til gratis kjernetid øke med 11 300 til 45 100.

– Utvidelsen av gratis kjernetid vil gi flere lavinntektsfamilier muligheten til å sende barna sine i barnehage. Det er først og fremst bra for barna, men også for foreldrene som får muligheten til å bruke tid på utdanning eller arbeid og på den måten kunne bidra til bedre levekår, avslutter Tybring-Gjedde.

Les mer