Arkivert artikkel

Regjeringen Solberg utvides til flertallsregjering

Statsminister Erna Solberg presenterer i dag den utvidede regjeringen, firepartiregjeringen, som nå består av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Her kan du se alle statsrådene.

Den utvidede regjeringen presenteres på Slottsplassen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det er en historisk dag når fire ikke-sosialistiske partier går sammen om å danne en flertallsregjering i Norge. Dette blir den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985.

– Det er en stor glede å kunne presentere den utvidede regjeringen. Vi skaper historie når fire ikke-sosialistiske partier nå går sammen i en flertallsregjering, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen skal bygge sitt arbeid på Granavolden-plattformen som ble lagt frem 17. januar.

I tillegg utvides regjeringen blant annet med en digitaliseringsminister. Denne posten blir besatt av tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup. Digitaliseringsområdet ligger i dag under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og det er her Astrup blir statsråd.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den utvidede Solberg-regjeringen på Slottsplassen 22. januar 2019.

Bærekraftig velferdssamfunn

Norge er et av verdens beste land å bo i. Vi har små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Arbeidsledigheten er lav og veksten er på vei opp. Firepartiregjeringen vil jobbe for å løse fire store utfordringer Norge står overfor:

 • Økonomisk bærekraft: Det vil i årene som kommer være langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Samtidig vil inntektene fra olje og gass reduseres. For å sikre at Norge har flere ben å stå på og kan ha et bærekraftig velferdssamfunn, må vi skape flere jobber og omstille norsk økonomi.
 • Økologisk bærekraft: Norge må oppfylle våre klimaforpliktelser og ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen. Vårt nye næringsliv må være grønt, smart og nyskapende. Derfor må det satses mer på ny grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger.
 • Sosial bærekraft: Utenforskap bidrar til at folk mister mulighet til å skape gode liv. En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape muligheter for alle. Særlig er dette viktig for å integrere innvandrere i arbeidsmarkedet. For å bidra til sosial og økonomisk bærekraft vil regjeringen føre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk.
 • Trygghet: Trygghet er en forutsetning for frihet. Ny kriminalitet skaper utrygghet. Derfor må innbyggerne trygges gjennom rettsstaten, et sterkt og effektivt politi og et troverdig forsvar av landet vårt.

– Vi ønsker at barna som fødes og vokser opp i dag skal få oppleve et Norge hvor det er trygghet for pensjoner og velferd. Vi må overlevere kloden i god stand til neste generasjon. Regjeringens politikk skal bidra til dette, sier statsminister Erna Solberg.

Slik ser firepartiregjeringen ut:

 • Statsminister: Erna Solberg (H)
 • Finansminister: Siv Jensen (FrP)
 • Kultur- og likestillingsminister: Trine Skei Grande (V)
 • Barne- og familieminister: Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
 • Kunnskaps- og integreringsminister: Jan Tore Sanner (H)
 • Samferdselsminister: Jon Georg Dale (FrP)
 • Kommunalminister: Monica Mæland (H)
 • Helseminister: Bent Høie (H)
 • Utenriksminister: Ine Eriksen Søreide (H)
 • Justis- og innvandringsminister: Tor Mikkel Wara (FrP)
 • Mat- og landbruksminister: Olaug Bollestad (KrF)
 • Næringsminister: Torbjørn Røe Isaksen (H)
 • Arbeids- og sosialminister: Anniken Hauglie (H)
 • Digitaliseringsminister: Nikolai Astrup (H)
 • Forsvarsminister: Frank Bakke-Jensen (H)
 • Eldre- og folkehelseminister: Åse Michaelsen (FrP)
 • Klima- og miljøminister: Ola Elvestuen (V)
 • Utviklingsminister: Dag Inge Ulstein (KrF)
 • Samfunnssikkerhetsminister: Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP)
 • Fiskeriminister: Harald Tom Nesvik (FrP)
 • Forsknings- og høyereutdanningsminister: Iselin Nybø (V)
 • Olje- og energiminister: Kjell Bjørge Freiberg (FrP)

Les også disse sakene:

Her kan du se pressekonferanse fra fremleggelse av regjeringsplattformen: