Arkivert artikkel

Disse kommunene blir slått sammen

Her får du en oversikt over kommuner som slår seg sammen. – Suksessreformen ruller videre, sier Frank Jenssen.

Høyres Frank Jenssen er fornøyd med enighet i kommune- og regionreformen. Foto: Illustrasjonsfoto

Kommunereformen skal sikre god velferd i fremtiden. Derfor vil Høyre fortsette arbeidet med reformen, også etter valget i 2017.

– Vi er godt i gang, men ikke i mål, sier Frank Jenssen.

Her kan du se en oversikt over kommuner som slår seg sammen

 

Enighet i kommune- og regionreformen

Kommunereformens løypemelding og foreløpige status er at 116 kommuner slås sammen til 46 nye kommuner. Det gir 358 kommuner i 2020, mot 428 før reformen begynte.

Frivillighetslinjen i kommunereformen har ført frem. 153 kommunestyrer har fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse har 94 kommuner fattet positive gjensidige vedtak.

1,6 millioner innbyggere, nær 1/3 av landets befolkning, vil få ny kommune gjennom reformens foreløpige resultater.

I 8 tilfeller tar et stortingsflertall bestående av Høyre, FrP og Venstre ansvar for å for å fatte vedtak om sammenslåing. 27 kommuner slås sammen til 8 nye kommuner.

Kommunereform

Viktig for velferd

Høyre, FrP, KrF og Venstre er enige om at kommunereformen skal fortsette. Partiene vil ha gunstige insentiver for videre sammenslåinger.

– Det viktigste med denne reformen er at det gjør kommunene våre bedre rustet til å ta på seg det enorme ansvaret det er å løse fremtidens velferdsutfordringer. Derfor er jeg glad for at flere kommuner fortsatt er i prosess om sammenslåing, sier Frank Jenssen, før han legger til:

– Fristen for nye til å melde seg på går ikke ut før slutten av året, så jeg har stor tro på at det endelige resultatet blir enda bedre enn vi ligger an til så langt. Suksessreformen ruller videre.

Desentralisere makt

Samarbeidspartiene er også enige om en regionreform som skal styrke lokaldemokratiet og bidra til å desentralisere makt ved at oppgaver og ansvar flyttes fra stat til folkevalgte på regionalt nivå.

Høyres Ingjerd Schou håper det frigir ressurser som bidrar til mer velferd.

– En viktig forutsetning for regionreformen er at reformen skal gi redusert byråkrati og bidra til en mer effektiv offentlig forvaltning. Dette vil gi mer ressurser til tjenester som kommer innbyggere og næringsliv til gode sier Schou.

Her kan du lese mer om vår kommunepolitikk

Her kan du lese Høyres politikk om kommunereformen

Les gjerne status om kommunereform, publisert i januar 2017 her

kommunereform

Kommunereformen ble presentert i Vandrehallen på Stortinget onsdag 22. februar. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen