Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Innlandet Høyre 2021 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Hedmark Høyre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2020 – 2021
Politisk rådgiver Regjeringen Høyre 2019 – 2019
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2016 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2012 – 2013
Styremedlem Arbeidsutvalget Hedmark Høyre 2010 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Hamar Høyre 2010 – 2011
Leder Arbeidsutvalget Hedmark Unge Høyre 2010 – 2011
Medlem Arbeidsutvalget Hedmark Unge Høyre 2009 – 2010
Varamedlem Stortingsgruppen Hedmark Høyre 2009 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2008 – 2009
1. nestleder Arbeidsutvalget Hedmark Unge Høyre 2008 – 2009
2. nestleder Arbeidsutvalget Hedmark Unge Høyre 2007 – 2008
Medlem Arbeidsutvalget Hedmark Unge Høyre 2006 – 2008
Unge Høyre Foreningsstyret Hamar Høyre 2006 – 2010
Medlem Foreningsstyret Hamar & omegn Unge Høyre 2006 – 2009

Vil du komme i kontakt med Anna Molberg?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Gudrun Hesselberg.

Jeg er utdannet jurist og har jobbet på Stortinget som rådgiver i fem år. Jeg brenner for å sette Innlandet på kartet, få flere til å flytte hjem og utvikle nye næringer.

Mine hjertesaker

  • Styrke utdanningstilbudene!

    Visste du at over 70 prosent av studentene blir boende der de studerer? Næringslivet og samfunnet roper etter kompetanse, særlig i distriktene. Da må vi ha gode utdanningsinstitusjoner i Innlandet. Jeg vil jobbe for at Høyskolen blir et universitet og at vi får flere studieplasser og studieprogram i hele Innlandet.

  • Flest mulig skal fullføre vgs.

    De største sosiale forskjellene visker vi ut ved å sørge for at elevene fullfører videregående og tar fagbrev eller høyere utdanning. Høyre har som mål at minst 9 av 10 skal fullføre vgs. Da må vi fange opp elever som sliter tidlig slik at de ikke faller utenfor. En god lærer er avgjørende for god læring. Derfor vil jeg fortsatt ha høye karakterkrav på lærerhøyskolen og fortsatt videreutdanning av lærerne. Læreren er sjef i klasserommet og fortjener respekt.

  • Et fortsatt lavt skattenivå for personer og bedrifter!

    For å få fart på veksten, skape flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet må ikke bedriftene i Innlandet tynges ned av skatt. Formuesskatten på bedriftenes maskiner og utstyr må bort slik at næringslivet kan videreutvikle driften sin og ansette flere. Arveavgiften skal heller ikke innføres igjen.