Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Arbeidsutvalget Høyres Samepolitiske Utvalg 2021 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2020 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Kommunestyrenominerte Nordre Follo Høyre 2023 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2020 – 2021
Gruppeleder Kommunestyret Nordre Follo Høyre 2019 – 2021
Kumulert Kommunestyrenominerte Nordre Follo Høyre 2018 – 2019
Medlem Arbeidsutvalget Viken Høyre 2018 – 2023
Gruppeleder Foreningsstyret Nordre Follo Høyre 2018 – 2021
Varamedlem Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 – 2020
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 – 2017
Gruppeleder Kommunestyret Ski H 2015 – 2019
Gruppeleder Foreningsstyret Ski H 2015 – 2017
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Ski H 2014 – 2015
1. nestleder Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2014 – 2018
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2012 – 2014
Ordfører Foreningsstyret Ski H 2011 – 2015
Ordfører Kommunestyret Ski H 2011 – 2015
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Ski H 2011 – 2011
Varamedlem Stortingsgruppen Akershus Høyre 2009 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2008 – 2009
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2008 – 2010
Gruppeleder Kommunestyret Ski H 2007 – 2011
Kumulert Kommunestyrenominerte Ski H 2007 – 2007
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Ski H 2005 – 2011
Leder Foreningsstyret Ski H 2005 – 2009
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Ski H 2004 – 2005
Opplæringsleder Foreningsstyret Ski H 2004 – 2004
Kumulert Kommunestyrenominerte Ski H 2003 – 2003
Representant Kommunestyret Ski H 1999 – 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Ski H 1999 – 1999

Vil du komme i kontakt med Anne Kristine Linnestad?

Pressekontakt Kine Nossen.

Politisk rådgiver Trine-Lise Østlund Blime.

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Therese Camilla Wangberg.

Jeg har vært aktiv politiker siden 1999. Fra 2011-2015 var jeg ordfører i Ski kommune. Jeg brenner for et levende og mangfoldig Follo og Akershus, med et bærekraftig næringsliv med muligheter for alle!

Mine hjertesaker

  • Pasientenes helsetjeneste

    Pasientens helsetjeneste betyr å sette pasienten i sentrum. Du skal være kaptein i eget liv også når du trenger helsetjenester. Bunnplanken i helsetilbudet er en fastlege som kjenner deg og som du er trygg på. Pakkeforløp dersom du får en alvorlig diagnose gi trygghet og forutsigbarhet i en uforutsigbar og utrygg livssituasjon. Fritt behandlingsvalg, på statens regning, er helt avgjørende for at du skal få den behandlingen du og legen din mener er den beste for deg. Derfor vil vi ha mer valgfrihet i helsetjenesten for å sikre ulike tilbud tilpasset ulike behov.

  • Skape flere arbeidsplasser

    Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Derfor må vi legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser i privat sektor. Dersom vi inkluderer flere i arbeidslivet, vil flere stå på egne ben og færre vil falle utenfor. Alle som kan og ønsker å jobbe skal få sjansen til det. Senker vi terskelen for å få seg en jobb, og øker kompetansen til de som trenger en jobb vil færre stå utenfor og flere vil bli inkludert og integrert i samfunnet og arbeidslivet.

  • Et levende landbruk over hele landet

    Et levende landbruk over hele landet er en forutsetning for bosettingen, matproduksjonen og næringslivet i små og store lokalsamfunn. Norske mat er blant verdens tryggeste og det skal den fortsette å være. Vi vil sikre at odelsloven opprettholdes. Den bidrar til langsiktig eierskap til gårdsbrukene og likestilling i landbruket. For utviklingen i landbruksnæringen er det viktig at både gutter og jenter ønsker å bli bonde. Teknologiutviklingen og digitaliseringen er en viktig del av det moderne landbruket, og bidrar blant annet til å redusere klimautslipp og bruk av plantevernmidler.