Charlotte Spurkeland

Fraksjonsleder for Høyre i utvalg for miljø og byutvikling

Telefon
(+47) 92 86 66 52

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2020 – Nå
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2019 – Nå
Representant Kommunestyret Bergen Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
2. nestleder Arbeidsutvalget Vestland Høgre 2018 – 2020
Kumulert Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2018 – 2019
Sekretær Bydelsforening Bergenhus Høyre 2017 – 2019
Medlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2017 – 2017
Kasserer Foreningsstyret Bergen Høyre 2016 – 2017
Representant Kommunestyret Bergen Høyre 2015 – 2019
Ansatt Ansatte i Høyre Hordaland Høyre 2015 – 2017
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Hordaland Høyre 2015 – 2017
Gruppesekretær Kommunestyret Bergen Høyre 2015 – 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2014 – 2015
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2014 – 2017
2. nestleder Bydelsforening Bergenhus Høyre 2013 – 2014
Kvinneforumansvarlig Bydelsforening Bergenhus Høyre 2013 – 2014
Varamedlem Stortingsgruppen Hordaland Høyre 2013 – 2017
Medlemsansvarlig Bydelsforening Bergenhus Høyre 2013 – 2014
Leder Arbeidsutvalget Høyres Studenter 2013 – 2014
Toppkandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2012 – 2013
Representant Kommunestyret Bergen Høyre 2011 – 2015
Gruppesekretær Kommunestyret Bergen Høyre 2011 – 2014
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2010 – 2011
Representant Kommunestyret Bergen Høyre 2010 – 2011
Medlem Arbeidsutvalget Høyres Studenter 2010 – 2013
Medlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2010 – 2014
Medlem Foreningsstyret HSF Bergen 2008 – 2009
Gruppesekretær Kommunestyret Bergen Høyre 2007 – 2011
Varamedlem Kommunestyret Bergen Høyre 2007 – 2010
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2006 – 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2006 – 2007
Unge Høyre Arbeidsutvalget Bergen Høyre 2006 – 2006
Observatør Arbeidsutvalget Hordaland Unge Høyre 2006 – 2007
Formann Arbeidsutvalget Bergens Unge Høyre 2006 – 2007
2. viseformann Arbeidsutvalget Bergens Unge Høyre 2005 – 2006
Unge Høyre Bydelsforening Bergenhus Høyre 2004 – 2006
Medlem Arbeidsutvalget Bergens Unge Høyre 2004 – 2005

Charlotte Spurkeland, 34 år fra Bergen og 5.kandidat på Hordaland Høyres liste. Jeg er Høyres fraksjonsleder i utvalg for miljø og byutvikling i Bergen bystyre, hvor jeg har vært fast medlem siden 2010. Jeg brenner for god byutvikling, kunnskap i skolen og valgfrihet for den enkelte. Jeg var ansatt i Høyre i syv år frem til 2017, og etter dette har jeg jobbet som daglig leder i Kultur Vest. Jeg bor i Bergen sentrum og har en datter på tre år.

Mine hjertesaker

 • Kunnskap i skolen

  Skolens viktigste oppgave er å sikre at alle elever kan lese, skrive og regne skikkelig etter endt skolegang. En god skole er viktig for å utjevne sosiale forskjeller og for å sikre at hver enkelt elev settes i stand til å kunne studere videre eller få seg en jobb. Vi trenger mer tilpasset undervisning, å holde på fraværsgrensen sånn elevene er tilstede, fange opp elever som sliter tidlig i skoleløpet og motivere elevene til læring.

 • Mangfoldig kulturliv

  Kunst og kultur har en stor egenverdi. Det offentlige skal støtte kulturen, men samtidig holde armlengdes avstand slik at kunsten er mest mulig fri for styring fra politikerne. Vi må sikre maktspredning gjennom å gjøre kulturen mindre avhengig av offentlig støtte, for eksempel gjennom gaveforsterkningsordningen, og samtidig sikre bedre geografisk fordeling av de offentlige kulturpengene og maktapparatet. Filmincentivordningen som har vært en suksess skal videreutvikles.

 • Frihet til å ta egne valg

  Valgfriheten i Norge skal stå sterkt, enten det handler om valg av barnehage, skolested, fordeling av foreldrepermisjon eller behandlingsinstitusjon. Vi må begrense statens innblanding i enkeltmenneskets hverdag. Derfor mener jeg det er viktig at vi sikrer frihet gjennom fritt skolevalg, fritt behandlingsvalg og fritt brukervalg.<br>

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg elsker Bergen, og vil gjøre alt jeg kan for å representere Bergen og Hordaland på en god måte
 • Jeg er grundig og hardtarbeidende
 • Jeg vil være en representant det er lett å komme i kontakt med, og som kan ta lokale innspill inn til Oslo