Christer Lilleskare Olsen

  • Bergen Høyre
  • Bergens Unge Høyre
  • Varamedlem - Hordaland Høyre - Fylkesting
  • Varamedlem - Bergenhus Høyre - Bydelsforening
  • 9860 4457
  • +4798604457
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Foreningsstyret Bergen Høyre 2012 2012
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2014 2015
Varamedlem Kommunestyret Bergen Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2010 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2010 2011
Formann Bydelsforening Fyllingsdalen Høyre 2004 2004
Leder Bydelsforening Fyllingsdalen Høyre 2004 2013
Leder Foreningsstyret Fyllingsdalen Høyre 2006 2013
2. viseformann Arbeidsutvalget Bergens Unge Høyre 2004 2005
Gruppeleder Foreningsstyret Fyllingsdalen Høyre 2006 2013
Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalget Bergens Unge Høyre 2002 2004
Medlem Foreningsstyret HSF Bergen 2005 2007
Medlem Bydelsutvalg Fyllingsdalen Høyre 2007 2010
Internettredaktør Bydelsforening Fyllingsdalen Høyre 2004 2013
Kampanjeleder Bydelsforening Fyllingsdalen Høyre 2005 2007
Kampanjeleder Foreningsstyret Fyllingsdalen Høyre 2006 2013
Medlemsansvarlig Bydelsforening Fyllingsdalen Høyre 2003 2013
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Fyllingsdalen Høyre 2006 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 2003
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2004 2004
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2006 2007
Varamedlem Arbeidsutvalget Bergen Høyre 2012 2016
Forslag Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 2002