Christopher Amundsen Wand

  • Hole Høyre
  • Ringerike og Hole Unge Høyre
  • Varamedlem - Buskerud Høyre - Stortingsgruppen
  • Gruppenestleder - Hole Høyre - Kommunestyret
  • Kandidat - Buskerud Høyre - Stortingskandidater
  • Representant - Buskerud Høyre - Fylkesting
  • Kampanjeleder - Unge Høyres Landsforbund - Sentralstyret
  • 2282 9191
  • +4792450939
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2013 2017
Toppkandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2012 2013
Gruppenestleder Kommunestyret Hole Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 2011
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2016 2017
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2015 2015
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2011 2011
Formann Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2010 2012
Nestleder Foreningsstyret Hole Høyre 2011 2012
Politisk nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2009 2010
1. viseformann Foreningsstyret Ringerike og Hole Unge Høyre 2008 2010
Organisatorisk nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2009 2010
Medlem Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2008 2009
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2009 2010
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2011 2015
Representant Kommunestyret Hole Høyre 2011 2015
Generalsekretær Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2012 2014
Generalsekretær Arbeidsutvalget Høyres Studenter 2013 2014