Helge Orten

Stortingsrepresentant, Møre og Romsdal

Telefon
(+47) 92 68 74 48

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Høyre 2024 – Nå
Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalget Høyre 2020 – Nå
Medlem Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Høyre 2020 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Møre og Romsdal Høyre 2013 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Møre og Romsdal Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Møre og Romsdal Høyre 2016 – 2017
Varamedlem Kommunestyret Midsund H 2011 – 2015
Gruppeleder Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 2011 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Møre og Romsdal Høyre 2011 – 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Midsund H 2011 – 2011
Ordførerkandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2010 – 2011
Fylkesleder Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Høyre 2010 – 2014
Varamedlem Foreningsstyret Midsund H 2009 – 2011
Kandidat Stortingskandidater Møre og Romsdal Høyre 2008 – 2009
2. nestleder Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Høyre 2008 – 2010
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Midsund H 2007 – 2007
Styremedlem Foreningsstyret Midsund H 2007 – 2009
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2006 – 2007
Kandidat Stortingskandidater Møre og Romsdal Høyre 2004 – 2005
Ordfører Kommunestyret Midsund H 2003 – 2011
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Midsund H 2003 – 2004
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Midsund H 2003 – 2003
Gruppeleder Kommunestyret Midsund H 1999 – 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Midsund H 1999 – 1999
Kasserer Foreningsstyret Midsund H 1994 – 2004
Representant Kommunestyret Midsund H 1992 – 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Midsund H 1991 – 1991

Vil du komme i kontakt med Helge Orten?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Gudrun Hesselberg.

Jeg heter Helge Orten, er 54 år og kommer fra Midsund. Jeg er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Tidligere har jeg jobbet som revisormedarbeider, og var økonomisjef i Sjøvik AS. De siste åtte årene har jeg vært stortingsrepresentant, og har ledet transport- og kommunikasjonskomiteen de siste tre årene.

Mine hjertesaker

  • Bygge sammen Møre og Romsdal

    Høyre har vært en pådriver for fergefri E39. I Nasjonal Transportplan skal det investeres 24 mrd på strekningen mellom Ålesund og Molde, noe som vil redusere reisetiden til godt under en time. I tillegg skal vi bygge ut eksportveien E136. Dette er viktig for å bygge sammen regionen og legge til rette for et større bo- og arbeidsmarked. Vår største utfordring er tilgangen på kompetanse og arbeidskraft. Ved å bygge sammen regionen vil det bli mer attraktivt å bo og jobbe i vår region, og det blir enklere for ungdommen å velge en framtid i Møre og Romsdal.

  • Flere må velge yrkesfag og ta fagbrev

    Møre og Romsdal er et industrifylke og eksporterer store deler av det vi produserer til utlandet. Denne industrien har behov for flere fagarbeidere. Vi mener utdanningstilbudet må tilpasses næringslivets bedre enn i dag. Det kan vi få til gjennom et tett samarbeid mellom bedriftene og utdanningsinstitusjonene, for å sikre at de unge i Møre og Romsdal velger utdanningsretninger som er relevant for jobb i vår region. Samtidig skal vi fortsette satsingen på yrkesfag og øke lærlingetilskuddet, slik at det er attraktivt å tilby lærlingeplass.

  • Et bedre sykehustilbud i Møre og Romsdal

    Høyre har sørget for at det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal blir bygget. Det blir et løft for hele regionen. Samtidig ser vi at Senterpartiet og deler av Arbeiderpartiet fremdeles driver med omkamp. Nå er det på tide å se fremover! Samtidig vil vi legge til rette for at sjukehuset i Ålesund får gjort nødvendige oppgraderinger og nyinvesteringer, slik at pasienter og ansatte får et godt tilbud og gode arbeidsforhold.