John Opdal

  • Odda Høyre
  • Representant - Odda Høyre - Kommunestyret
  • Kandidat - Hordaland Høyre - Stortingskandidater
  • Leder - Odda Høyre - Foreningsstyret
  • 5365 4000
  • +4791728202
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 2007 2007
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 2011 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 2015 2015
Ordfører Kommunestyret Odda Høyre 2011 2015
Representant Kommunestyret Odda Høyre 2015 2019
Varaordfører Kommunestyret Odda Høyre 2007 2011
Representant Fylkesting Hordaland Høyre 2013 2015
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 2011 2013
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2012 2013
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2016 2017
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2010 2011
Leder Foreningsstyret Odda Høyre 1996 2007
Nestleder Foreningsstyret Odda Høyre 2013 2016
Viseformann Foreningsstyret Odda Høyre 1989 1990
Viseformann Foreningsstyret Odda Høyre 1991 1996
Kumulert Kommunestyrenominerte Odda Høyre 1991 1991
Medlem Foreningsstyret Odda Høyre 1990 1991
Medlem Foreningsstyret Odda Høyre 2007 2016
Kampanjeleder Foreningsstyret Odda Høyre 2006 2013
Representant Kommunestyret Odda Høyre 1992 1995
Representant Kommunestyret Odda Høyre 1999 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 2003 2003
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2004 2004
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2006 2007
Varamedlem Kommunestyret Odda Høyre 1988 1991
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 1995 1999
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 2005 2007
Forslag Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2002 2002