Knut Snorre Sandnes

Knut Snorre Sandnes

  • 97075475
  • 97075475

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Verdal Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Verdal Høyre 2003 2015
Kandidat Stortingskandidater Nord-Trøndelag Høyre 2008 2009
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 2010 2011
Leder Foreningsstyret Verdal Høyre 2007 2008
Leder Foreningsstyret Verdal Høyre 2012 2016
Nestleder Foreningsstyret Verdal Høyre 2005 2007
Nestleder Foreningsstyret Verdal Høyre 2011 2012
Kasserer Foreningsstyret Verdal Høyre 2014 2017
Medlem Foreningsstyret Verdal Høyre 2004 2005
Kampanjeleder Foreningsstyret Verdal Høyre 2014 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Verdal Høyre 2007 2007