Lise-May Sæle

Stortingskandidat, Hordaland

Telefon
(+47) 48 12 77 70

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Representant Fylkesting Vestland Høgre 2019 – Nå
Varamedlem Kommunestyret Sogndal Høgre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2020 – 2021
Kandidat Kommunestyrenominerte Sogndal Høgre 2019 – 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestland Høgre 2018 – 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Sogn og Fjordane Høgre 2017 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2016 – 2017
Medlem Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2016 – 2018
Kampanjeleder Foreningsstyret Balestrand H 2016 – 2019
Varamedlem Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 2015 – 2019
Varamedlem Kommunestyret Balestrand H 2015 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Balestrand H 2015 – 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2014 – 2015
Valgkampleder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Unge Høgre 2013 – 2013
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2013 – 2015
Leder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Unge Høgre 2013 – 2015
Medlem Foreningsstyret Midtre Sogn Unge Høgre 2013 – 2015

Lise-May Sæle, 23 år og kjem frå Balestrand. Eg er 6.kandidat for Høgre i Hordaland valkrets. Eg studerer på Norges Handelshøyskole og har vore veldig engasjert i studentforeininga. Elles har eg jobba både som lærar og pleieassistent. I tillegg sit eg på fylkestinget for Høgre. Mine hjartesaker er å skape ein betre kvardag for oss unge, ha eit større fokus på psykisk helse og at vi unge får ein fot innanfor arbeidslivet.

Hjartesakene mine

 • Ein skule med molegheiter for alle

  Ingen elevar er like. Det gjer at vi heller ikkje kan ha ein skule som er lik for alle. Vi treng meir tilpassa undervisning der læraren kan sjå kvar enkelt elev. Dei flinkaste må få moglegheita til å få ekstra utfordringar, og dei som strevar med skulen må få målretta hjelp. Då skapar vi ein skule med moglegheiter for alle.

 • Det skal lønne seg å jobbe for oss unge

  Det skal alltid lønne seg å jobbe. Det må også gjelde for oss studentar og unge. Høgre ynskjer difor eit jobbskattefrådrag for slik at det blir lettare for unge å få ein relevant jobb. For meg er det utruleg viktig at vi inkluderer fleire i arbeidslivet og heiar på unge som vil vere med å skape nye arbeidsplassar her i Vestland.

 • Fleire dyktige fagarbeidarar

  Vi treng fleire dyktige og kompetente fagarbeidarar i tida framover. Då må vi gjere det meir attraktivt å søke seg til yrkesfag. Vi må fortsette den historiske satsinga på yrkesfag, og sikre at undervisninga blir meir praksisretta og relevant.

Kvifor stemme på meg?

 • Eg er ung og svolten på å bidra i politikken. Eg har mykje å gi!
 • Eg vil vere ei stemme for dei unge på Stortinget
 • Eg har brei erfaring frå arbeidslivet, det frivillige samt politikken, og tek med meg mange viktige perspektiv