Marianne Dobak Kvensjø

Stortingskandidat, Nordland

Telefon
(+47) 93 42 77 86

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Representant Fylkesting Nordland Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Nordland Høyre 2020 – 2021
Kandidat Fylkestingsnominerte Nordland Høyre 2018 – 2019
Representant Fylkesting Nordland Høyre 2015 – 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Nordland Høyre 2014 – 2015
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Narvik H 2012 – 2013
Representant Fylkesting Nordland Høyre 2011 – 2015
Leder Foreningsstyret Narvik H 2011 – 2013
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Nordland Høyre 2011 – 2014
Kandidat Fylkestingsnominerte Nordland Høyre 2010 – 2011
Forslag Fylkestingsnominerte Nordland Høyre 2010 – 2010
1. nestleder Foreningsstyret Narvik H 2010 – 2011
Forslag Stortingskandidater Nordland Høyre 2008 – 2009
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Narvik H 2008 – 2012
Kandidat Kommunestyrenominerte Narvik H 2007 – 2007

Marianne Dobak Kvensjø fra Narvik, er 41 år og andrekandidat for Nordland Høyre. Jeg har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, og har de siste ni jobbet årene som enhetsleder for areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune. Det jeg brenner for aller mest er å skape levende lokalsamfunn hvor folk ønsker å bo og at man har en jobb å gå til.

Mine hjertesaker

 • Yrkesfag må satses på!

  Nord-Norge er en av de landsdelene som har størst behov for kompetent arbeidskraft i framtiden. Det er derfor viktig at det heies på ungdom som velger yrkesfag, og at linjene satses på samtidig som at det blir slik at det blir sett på som et attraktivt tilbud for ungdommer. Kompetente yrkesfaglærere med søkelys på praksis er veldig viktig i utdanningen og må derfor også satses på. Jeg mener det er til syvende og sist er viktig at vi sørger for at alle lærlinger får lærlingplass slik at flere fullfører utdanningen sin og færre faller fra, lærlingtilskuddet er en stor del av dette og noe vi ønsker å styrke ytterligere.

 • Grønn omstilling

  Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, Nord-Norge er preget av storslått natur og rike ressurser både på land og til havs. Det er dette som står på spill som en konsekvens av klimaendringer, og det viktigste vi kan gjøre for å bevare vår flotte natur er å satse på en grønn omstilling. Heldigvis, mener jeg at Norge som land, og Nord-Norge som region er bedre rustet til omstillingen enn det noen andre er. Kollektiv transport må sikres slik at vi kan flytte på oss på en grønn måte. Jeg mener at vi må satse på klimapolitiske virkemidler som Enova, og grønn skipsfart slik at vi skal kunne ha fabrikker og industri som produseres med elektrisitet eller med karbonfangst og lagring for å få ned utslipp som sikrer grønne arbeidsplasser. Slik at for eksempel Mo-industripark som er en grønn industriklynge med verdensambisjoner realiseres og skaper gode, norske grønne arbeidsplasser.

 • Levende lokalsamfunn

  Norge er et langt land med store avstander, derfor er det veldig viktig for meg at folk skal kunne bo hvor de vil, og ikke måtte velge mellom å få en utdanning eller bo i distriktene. Unge er vår viktigste ressurs og det er viktig at de blir tatt vare på slik at de har muligheten til å bli i distriktene. Samtidig som vi vil at folk skal flytte til regioner som Nordland. Da må det bygges og utvikles gode aktivitetssentre for unge, desentraliserte utdanninger og jobber, og ikke minst styrke kortbanenettet og veier slik at folk kommer seg til og fra!

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg vil jobbe for vekst i Nordland
 • Jeg er en tydelig stemme fra Nord med fokus på positivitet rundt regionen
 • Jeg vil satse på ungdommer og unge voksne i samfunnet