Olve Grotle

Olve Grotle

  • Førde Høgre
  • Ordfører - Førde Høgre - Kommunestyret
  • Kandidat - Sogn og Fjordane Høgre - Stortingskandidater
  • Ordfører - Førde Høgre - Foreningsstyret
  • 5772 2001
  • +4795207929
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2011 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2015 2015
Ordfører Kommunestyret Førde Høgre 2011 2019
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2016 2017
1. nestleder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2012 2015
Ordfører Foreningsstyret Førde Høgre 2014 2019
Sekretær Foreningsstyret Førde Høgre 2004 2008
Kampanjeleder Foreningsstyret Førde Høgre 2005 2007
Representant Kommunestyret Førde Høgre 2003 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2003 2003
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2004 2005
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2007 2007