Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Vestland Høgre 2022 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Sogn og Fjordane Høgre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2020 – 2021
Ordfører Foreningsstyret Sunnfjord Høgre 2019 – 2021
Ordfører Kommunestyret Sunnfjord Høgre 2019 – 2021
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Sunnfjord Høgre 2019 – 2019
Varamedlem Foreningsstyret Sunnfjord Høgre 2019 – 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestland Høgre 2018 – 2019
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2016 – 2017
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Førde H 2015 – 2015
Ordfører Foreningsstyret Førde H 2014 – 2018
1. nestleder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2012 – 2015
Ordfører Kommunestyret Førde H 2011 – 2019
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Førde H 2011 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde H 2007 – 2007
Kampanjeleder Foreningsstyret Førde H 2005 – 2007
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2004 – 2005
Sekretær Foreningsstyret Førde H 2004 – 2008
Representant Kommunestyret Førde H 2003 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde H 2003 – 2003

Vil du komme i kontakt med Olve Grotle?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Nina Isaksen Nilsen.

Eg er frå Bremanger og dei siste åra har eg hatt æra av å vere ordførar i Sunnfjord, og har før det arbeid som advokat i mange år. Eg vil jobbe for å sette Sogn og Fjordane på kartet, og få fleire til å ville flytte hit slik at vi kan skape meir og inkludere fleire. Regionen vår har eit enormt potensiale!

Hjartesakene mine

  • Inkludere fleire i arbeidslivet

    Ein jobb å gå til skaper fellesskap, er inkluderande, utjamnar forskjellar og byggjer samfunn. Vi må derfor bli betre på å inkludere alle som kan i arbeidslivet, samt skape endå fleire arbeidsplassar. Då treng vi EØS-avtalen, lågare skattar og avgifter og mindre reguleringar.

  • Gode og trygge vegar

    Vi treng gode og trygge vegar i heile fylket vårt. Folka som bur her, næringslivet og utrykkingskøyretøy er heilt avhengig av å komme seg raskt fram og trygt heim. Da treng vi gode og trygge riks- og fylkesvegar, slik som nye parsellar på E39, ny Strynefjellstunell, rassikring på Rv 5 , og fleire andre.

  • Utdanning i Sogn og Fjordanee

    Desentralisert og fleksibel utdanning er viktig, særleg her i Sogn og Fjordane. Vestlandslegen bygger på at dei siste 3 åra av legestudiet skal i Sogn og Fjordane. Det vil styrke utdanningsmiljøet her, tilpasse legeutdanninga endå betre til Vestlandet, og gjere det lettare for sjukehusa og kommunane å rekruttere legar i framtida.