Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Senior Høyre-leder Arbeidsutvalget Vestland Høgre 2024 – Nå
Leder Foreningsstyret Vestland Senior Høgre 2024 – Nå
Medlem Foreningsstyret Bergen Senior Høyre 2023 – Nå
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2020 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2023 – 2023
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2018 – 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Hordaland Høyre 2017 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2016 – 2017
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2014 – 2017
Medlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2013 – 2014
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Hordaland Høyre 2013 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2012 – 2013
Varamedlem Kommunestyret Bergen Høyre 2011 – 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2010 – 2011
Samferdsel Fylkesting Hordaland Høyre 1984 – 1991
Representant Fylkesting Hordaland Høyre 1984 – 1991