Svein Harberg

Stortingsrepresentant, Aust-Agder

Telefon
(+47) 90 94 56 78

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Agder Høyre 2022 – Nå
1. visepresident Stortingsgruppen Aust-Agder Høyre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Aust-Agder Høyre 2021 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2020 – 2021
Parlamentarisk nestleder Stortingsgruppen Aust-Agder Høyre 2018 – 2021
Parlamentarisk nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2018 – 2021
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Agder Høyre 2018 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2016 – 2017
Stortingsrepresentant Foreningsstyret Grimstad Høyre 2013 – 2016
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2012 – 2013
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Aust-Agder Høyre 2012 – 2018
Stortingsrepresentant Foreningsstyret Grimstad Høyre 2010 – 2011
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Høyre 2009 – 2013
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Aust-Agder Høyre 2009 – 2018
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2008 – 2009
Gruppeleder Arbeidsutvalget Aust-Agder Høyre 2007 – 2009
Gruppeleder Fylkesting Aust-Agder Høyre 2007 – 2009
Ordførerkandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2006 – 2007
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2004 – 2005
Ordfører Foreningsstyret Grimstad Høyre 2003 – 2007
Representant Fylkesting Aust-Agder Høyre 2003 – 2007
Ordfører Kommunestyret Grimstad Høyre 2003 – 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2003 – 2003
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Grimstad Høyre 2003 – 2003
Medlem Sentralstyret Høyre 2002 – 2009
Fylkesleder Arbeidsutvalget Aust-Agder Høyre 2001 – 2010
Medlem Sentralstyret Høyre 2001 – 2002
Medlem Arbeidsutvalget Aust-Agder Høyre 2001 – 2002
Representant Kommunestyret Grimstad Høyre 1999 – 2003
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Grimstad Høyre 1999 – 1999
Organisasjonssekretær Foreningsstyret Grimstad Høyre 1999 – 2002
Kasserer Foreningsstyret Grimstad Høyre 1996 – 1998
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Grimstad Høyre 1996 – 1998
Kandidat Kommunestyrenominerte Grimstad Høyre 1995 – 1995

Vil du komme i kontakt med Svein Harberg?

For møtehenvendelser ta kontakt med seniorkonsulent Marianne Fagerli.

Jeg er gift med Inger Margrethe, vi har 4 barn og 1 barnebarn. Jeg er født i Bergen og vokste opp på Nesttun, men har bodd i Grimstad i over 30 år. Min yrkesmessige bakgrunn er fra markedsføring, salg og organisasjonsbygging.

Jeg har vært aktiv i kommunepolitikken i Grimstad Høyre siden jeg kom til byen, og blant annet vært ordfører i 4 år. Jeg har vært 6 år i Aust-Agder Fylkesting. Jeg har nå vært 12 år på Stortinget; 4 år i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 4 år som leder for Familie- og kulturkomiteen og sist 4 år som 1. nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mine hjertesaker

 • Riktig hjelp til riktig tid

  Vi må sikre at de som på et tidspunkt trenger hjelp for å komme videre i livet, får riktig hjelp til riktig tid. Det betyr at vi må ha god nok kompetanse og fleksibilitet til å gi målrettede tilbud til den enkelte, og vi må være villige til å ta alle tilgjengelige ressurser og tilbud i bruk uansett hvem som driver dem. Venstresidens aversjon og stadige kamp mot private aktører i helsevesenet er et hinder for dette, og går utover de som skal ha hjelp. I Aust-Agder er det alt for mange som sliter i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole, og som uten riktig hjelp dropper ut av utdanningen. Veldig mange sliter med psykiske utfordringer, og blir for lenge i det offentlige hjelpeapparatet uten å komme videre. Å hjelpe folk til deltagelse og mestring i hverdagen, er det viktigste vi kan gjøre for å redusere helseutfordringer, fattigdom og utenforskap. Høyre vil utvikle et helsetilbud der pasientenes behov og valg står i sentrum, og ikke et tilbud der pasientene må prøve å passe inn i et helsesystem tilpasset offentlig forvaltning.

 • Agder skal være i front i utvikling av fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping

  Agders unike kompetansemiljøer innen olje- og gassnæringen må og vil omstilles til arbeid med nye energiformer eller andre bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden. Det er det private næringslivet som skal sikre verdiskapingen og grunnlag for velferden vi vil ha. Det er derfor viktig å opprettholde og styrke de regionale fondene som gir viktige bidrag til slik utvikling, og det er avgjørende at rammene for Universitetet i Agder gjør det mulig å etablere utdanninger innen stadig nye, nødvendige kompetanseområder. Vi må samtidig sikre videre utvikling i de etablerte, sterke laboratoriemiljøene innen mekatronikk, materialinnovasjon, e-helse og kunstig intelligens. Mange av fremtidens arbeidsplasser har denne kompetansen som avgjørende grunnlag i fremtidens produksjon, samt i en maritim og marin sektor med stort utviklingspotensiale. Internasjonalt samarbeid og handel er helt avgjørende for å få dette til.
  Senterpartiets navlebeskuende og utviklingsdrepende budskap om at alt skal være som det er, og stadige angrep på det gode europeiske samarbeidet og viljen til å gå ut av EØS-avtalen er skremmende for sørlandsk næringsliv. Høyre vil bidra til at vi kan skape mer, og inkludere flere. Det gjør vi i et internasjonalt samarbeid der EØS-avtalen er en svært viktig grunnplanke for dialog og markedstilgang.

 • Et samfunn der alle får den nødvendige kunnskapen for å kunne mestre sitt arbeid

  Vi må skape et samfunn der vi hjelper alle til å få den nødvendige kunnskapen for å kunne mestre sitt arbeid og være aktive deltagere i lokalsamfunnet. Overgangene mellom de forskjellige skoletrinnene er krevende og trenger oppmerksomhet og tilrettelegging. De som trenger ekstra drahjelp skal få det, og de som trenger ekstra utfordringer skal få det. Men samtidig som det er godt å hjelpe alle inn på veien til et mål og en fagkompetanse, vet vi at det er krevende å gjøre de rette valg tidlig i livet. Vi trenger god fagkunnskap enten vi skal være snekker, sykepleier eller ingeniør, men vi trenger ikke den samme kunnskapen. Et arbeidsliv i stadig endring og modernisering krever også at vi legger til rette for fornyelse og påbygg av kompetanse i kombinasjon med arbeid. Det må åpnes flere veier for å få på plass nødvendig kunnskap for det arbeid du skal gjøre, også i en kombinasjon av realkompetanse, praksis og teori. Et arbeidsliv som gjør det enklere å gjøre omvalg, vil kunne bidra til at flere trives med sitt arbeid og færre blir utslitt og ender utenfor aktivt arbeidsliv. Det er mange som styres inn i et utdanningsløp som viser seg å ikke være det rette, og både bosted, familieforhold og helse kan være grunner til at et annet arbeid enn det du tidlig valgte nå er det rette. Høyre vil se enkeltmenneskene og deres behov gjennom hele utdanningsløpet, og gjøre alt vi kan for å hjelpe dem videre i et godt arbeidsliv.