Sveinung Stensland

Stortingsrepresentant, Rogaland

Telefon
(+47) 48 13 94 53

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2017 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Rogaland Høyre 2013 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2016 – 2017
Representant Kommunestyret Haugesund Høyre 2015 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Haugesund Høyre 2014 – 2015
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2012 – 2013
Fylkesleder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2012 – 2016
Gruppeleder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2011 – 2013
Gruppeleder Fylkesting Rogaland Høyre 2011 – 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Haugesund Høyre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2011 – 2011
Gruppeleder Foreningsstyret Haugesund Høyre 2009 – 2011
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2008 – 2009
Representant Kommunestyret Haugesund Høyre 2007 – 2015
Representant Fylkesting Rogaland Høyre 2007 – 2011
Gruppeleder Kommunestyret Haugesund Høyre 2007 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Haugesund Høyre 2007 – 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2006 – 2007
Medlem Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2006 – 2007
Leder Foreningsstyret Haugesund Høyre 2006 – 2007
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2004 – 2005
Forslag Stortingskandidater Rogaland Høyre 2004 – 2004
2. nestleder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2004 – 2006
Kampanjeleder Foreningsstyret Tysvær Høyre 2003 – 2005
Leder Foreningsstyret Tysvær Høyre 2002 – 2005

Jeg er fra Haugesund og har vært stortingsrepresentant siden 2013. Før det jobbet jeg som farmasøyt og apoteker. Jeg skal stå på for videre vekst og flere arbeidsplasser i Rogaland!

Vil du komme i kontakt med Sveinung Stensland?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Gudrun Hesselberg.

Mine hjertesaker

  • En verdig eldreomsorg

    Jeg brenner for å sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset individuelle behov. Vi må lytte bedre til de pårørende, for hvis kommunenes innsats starter tidligere, vil flere pårørende kunne bidra lenger. Da vil de eldre kunne bo hjemme lengre, og noen vil slippe å flytte på sykehjem mot sin vilje. Jeg vil arbeide for å styrke demensforskningen og tidligere utredning av personer med demenssymptomer. Vi vil at kommunene legger til rette for fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester og sykehjem. De som bruker tilbudet må kunne ha valgfrihet til å velge hvilken aktør de vil ha hjelp av, og kommunen skal betale for det uavhengig av hvem som står for tjenesten.

  • Redusere skattene og skape flere jobber

    Høyre heier på næringslivet slik at de kan skape flere jobber. Rogaland er et sterkt fylke innen flere viktige næringer som olje- og gassnæringen og maritime næringer, og disse næringene er avgjørende for at Norge kan være det velferdssamfunnet som vi er. Jeg er opptatt av videre vekst for næringslivet i Rogaland. Høyre vil gjøre det enklere for bedriftene å starte og drive i Norge. Det skal lønne seg å satse i Norge, og vi vil styrke norsk eierskap ved å fjerne formueskatten.

  • Få på plass Rogfast og E134!

    Høyre skal sørge for at det lukter asfalt i hele Rogaland. Rogfast skal bli verdens lengste undersjøiske tunell og E134 viktigste øst-vest forbindelse, men E39 og E134 er ikke bare veiprosjekt. Dette er utbygginger som lønner seg for næringslivet langs hele kysten, og en av landet viktigste næringsklynger innen energi og maritim sektor blir styrket. Å styrke E39 og E134 vil bidra til tryggere og mer effektiv transport både for næringslivet og privatbilister, og reisetiden mellom Haugesund og Stavanger vil bli kortet ned med 40 minutter. Rogfast skal på plass og E134 skal få gul midtstripe hele veien!