Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Foreningsstyret Stryn Høgre 2021 – Nå
Varamedlem Stortingsgruppen Sogn og Fjordane Høgre 2021 – Nå
Representant Kommunestyret Stryn Høgre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2020 – 2021
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Stryn Høgre 2019 – 2019
Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalget Vestland Høgre 2018 – 2022
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestland Høgre 2018 – 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Sogn og Fjordane Høgre 2017 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2016 – 2017
Medlem Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2016 – 2018
Ordfører Foreningsstyret Stryn Høgre 2015 – 2019
Ordfører Kommunestyret Stryn Høgre 2015 – 2019
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Stryn Høgre 2015 – 2015
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Stryn Høgre 2014 – 2014
Varamedlem Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2012 – 2016
Ordfører Kommunestyret Stryn Høgre 2011 – 2015
Varamedlem Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 2011 – 2015
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Stryn Høgre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2010 – 2011
Nestleder Foreningsstyret Stryn Høgre 2010 – 2012
Representant Kommunestyret Stryn Høgre 2007 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Stryn Høgre 2007 – 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2006 – 2007
Internettredaktør Foreningsstyret Stryn Høgre 2006 – 2013
Kampanjeleder Foreningsstyret Stryn Høgre 2006 – 2010
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Stryn Høgre 2006 – 2010
Leder Foreningsstyret Stryn Høgre 2005 – 2010
Nestleder Foreningsstyret Stryn Høgre 2005 – 2005
Kandidat Kommunestyrenominerte Stryn Høgre 2003 – 2003

Hjartesakene mine

 • EØS-avtalen

  Visste du at over 60% av all eksport i Vestland går til EØS? EØS-avtalen er Vestlandet sin viktigaste tilgang til marknaden, og frå 2016 har eksporten til EØS auka med nesten 50%. For ein region som er så avhengig av handel som oss, er EØS-avtalen livsviktig. Senterpartiet vil melde oss ut av EØS og dermed risikere mange arbeidsplassar på Vestlandet. Det er Høgre i mot. Vi veit at vegen ut av krisa blir til ved å skape fleire arbeidsplassar i privat sektor, og då treng vi EØS-avtalen.

 • Gode og trygge vegar

  Vi treng gode og trygge veier i heile fylket vårt. Folka som bur her, næringslivet og utrykkingskøyretøy er heilt avhengig av å komme seg raskt fram og trygt heim. Derfor er ny Strynefjellstunell, ny E39 og betre og sikrare fylkesvegar ei av mine hjartesaker.

 • Fleire arbeidsplassar

  For å finansiere velferda i åra framover, treng vi fleire arbeidsplassar i privat sektor. Da må det lønne seg å skape noko, og det må lønne seg å lykkast. Min hjartesak er derfor å senke skattane for næringslivet, og gjera det lettare å drive eiga bedrift.

Hvorfor stemme på meg?

 • Eg vil være ei tydeleg stemme for Sogn og Fjordane på Stortinget
 • Eg er svolten på å jobbe hardt for gjennomslag for god Høgre-politikk som gjer det lettare å skape meir i fylket vårt
 • Eg er en ærleg og tydeleg politikar som alltid seier det eg meiner