SMS-prat med Henrik Asheim: Om yrkesfag

Uten dyktige fagarbeidere stopper Norge.
Her er Høyres plan.

Henrik Asheim i profil avbildet ute.

Selv om flere nå enn tidligere søker seg til yrkesfag må ikke det blir en hvilepute for rekrutteringen. Derfor foreslår Høyre flere nye tiltak tidligere i skoleløpet som skal gi flere elever gode opplevelser og smaken på yrkesfag. For uten dyktige fagarbeidere stopper Norge. Og vi trenger enda flere av dem i fremtiden.

Helt konkret foreslår Høyre følgende:

Tiltak i videregående opplæring på yrkesfag

 • Ha som mål at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning
 • Bruke lærerressurser og utstyr fra fagskolene i yrkesfaglærerutdanningene ved universitetene og høyskolene.
 • Gjennomføre en forsøksordning der stat, fylke og industri samarbeider om deling av avansert utstyr mellom flere skoler ved bruk av en mobil enhet som kan betjene flere skoler i et fylke/region
 • Styrke opplæringen i vg3 i skolen for elever som ikke har fått læreplass, og vurdere å utvide dette til to år for å få plass til en mer praktisk og arbeidslivsrelevant innretning

Tiltak i ungdomsskolen for å motivere flere til å velge yrkesfag

 • Innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag
 • Legge til rette for flere profilskoler på ungdomstrinnet, for eksempel yrkesfaglige ungdomsskoler
 • Øke frivillig arbeidstrening i ungdomsskolen gjennom tilbud om ukentlig utplassering i bedrift i samarbeid med næringslivet

Eksempler på hva Høyre i regjering har gjort

 • Økt lærlingtilskuddet med nesten 55 000 kr siden 2013
 • Økt tilskuddet til lærlinger med særskilt behov
 • Stilt krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud
 • Etablert en merkeordning for lærebedrifter slik at det blir lettere for forbrukere å velge bedrifter som har lærlinger
 • Innført praksisbrevet  som et praktisk toårig løp
 • Endret strukturen på yrkesfagene slik at elevene får mer og tidligere spesialisering

Hvem er du, Henrik?