Myteknusing: Skattelette til de rikeste

Venstresiden påstår stadig at Høyre er mest opptatt av skattelette til de rikeste. Det er helt feil.

Hva mener vi om skattelettelser – og hva er våre løsninger? Høyre knuser myter om Høyre.

Høyre mener:

Høyre er for skattelettelser for folk flest. Samtidig mener vi at de som har mest, skal bidra med mest skatt.

Noen skatter gjør det vanskelig å skape nye jobber og rammer kun norskeide bedrifter. Disse skattene vil Høyre kutte.

Familie på tre stykker hvor barn sitter på skuldrene til far.

Bli overbevist

Skattesystemet vårt er bygd opp på en måte som gjør at alle er med å bidra. Det gjør at vi har et land med gode velferdsordninger som kan skape muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn. 

Friheten og ansvaret til å selv bestemme over sin egen økonomi er velferd. Høyre er for skattelettelser fordi vi mener at det viktig at folk flest sitter igjen med litt mer av lønnen sin hver måned.

Et viktig prinsipp for Høyre er at staten ikke skal være alt for alle, men være der for de som trenger det mest. I praksis betyr det at staten skal ha respekt for skattebetalerens penger, sørge for at hver skattekrone brukes best mulig og at hjelpen skal komme frem til dem som trenger det mest.

For at vi skal ha råd til gode velferdsordninger i Norge, er vi avhengige av at du og jeg finansierer dette gjennom å betale skatt. Skatten betales etter evne, slik at de med mest penger også bidrar mer enn de med dårlig råd. Dette er et viktig spleiselag for at alle i vårt samfunn skal ha muligheter til et godt liv.

Det betyr: Jo flere folk som er i jobb, jo mer skatteinntekter. Desto bedre næringslivet gjør det, desto mer penger strømmer inn i felleskassen. Vi får også flere jobber når bedrifter vokser. Uten lønnsomme bedrifter finnes det rett og slett ingen velferdsstat. Alle vil vinne på at norske bedrifter lykkes. Høyre mener vi må gjøre det vi kan for at flere putter sparepengene sine i norske arbeidsplasser.

Om påstanden: «Skattelette til de rikeste»

Alle har fått skatte- og avgiftslettelser med Høyre i regjering. Men skattelette går selvsagt til de som betaler skatt. De som ikke er i jobb, får ikke skattelette, men for mange av de med lavest inntekter har regjeringen innført mer målrettede tiltak. Med Høyre i regjering har det siden 2013 blitt gitt omtrent 35 milliarder kroner i samlede skatte- og avgiftslettelser.

Kilde: Finansdepartementet

Visste du at?

Tall fra SSB viser at de ti prosent med høyest (brutto)inntekt i Norge betaler nesten 40 prosent av landets samlede personskatt. Dette er på samme nivå som som under den rødgrønne regjeringen (38,6 prosent i 2019 mot 38,5 % i 2013). Det betyr at de ti prosent med høyest inntekt betaler mer skatt enn de 70 prosent som tjener minst.

Dagens situasjon

Verdier må skapes før de kan brukes. For at bedriftene skal kunne skape vekst trenger de et konkurransedyktig skattenivå (Kilde: Side 16). Dette gjør at norske bedrifter får større handlingsrom til å ansette flere folk.

Arbeidende kapital er skatt på maskiner, traktorer og verkstedhaller og lignende som kun betales av norske eiere. Det spesielle i Norge er at man må betale skatt av arbeidende kapital enten bedriften går med overskudd eller underskudd. Det skaper et konkurransefortrinn for utenlandske bedrifter i Norge.

Høyre vil fase ut skatt på arbeidene kapital for å gjøre det mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser. Det er bare Norge og Sveits av alle 34 OECD-landene som har skatt på arbeidende kapital, og det er bare norske bedriftseiere som betaler skatten – ikke utenlandske eiere.

Maskinskatten, som lenge var et hinder for bedriftene, ble besluttet fjernet i 2018. Utfasingen av maskinskatten har utløst store investeringer som skaper flere arbeidsplasser, blant annet i datasentre og norsk industri. 

Visste du at?

En vanlig familie vil betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 enn om 2013-reglene var videreført.

Samlet har en vanlig familie fått om lag 66 000 kroner i skattelettelse siden 2013 (målt i 2021-kroner).

Kilde: Finansdepartementet