Solberg: Vi bygger Norge for fremtiden

Statsminister Erna Solberg oppsummerte åtte år i regjering på Høyres halvårlige pressekonferanse. Solberg beskrev en regjering som har investert i en mer bærekraftig og lønnsom fremtid med mer til flere.

Erna Solberg i profil ute.
En regjering ledet av Høyre er det som landet trenger for å få fart på Norge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Landet er ikke ferdigbygget

Statsministeren var opptatt av å belyse de gode infrastruktur prosjektene som er påbegynt eller gjennomført de siste åtte årene i regjering.   

– Over hele landet bygges det nye sykehus, universitets- og høyskolebygg, veier, jernbane og nye kulturbygg. Det bygges i et tempo som vi aldri tidligere har sett. Vi bygger Norge for fremtiden, sa Solberg.

Noen av satsingene som ble trukket frem:

  • 21 nye sykehusprosjekter er satt i gang og satsingen fortsetter med rundt 95 milliarder de neste fem årene.
  • 800 kilometer med nye veier er fullført.
  • Vi har investert i 70 nye kultur og idrettsbygg, og flere nye universitets og høyskolebygg i er på plass i flere landsdeler.

Flere grønne, lønnsomme jobber

Det investeres også stort i det grønne skiftet.  Det største klimaprosjektet i norsk industrihistorie, Langskip, er under bygging. Prosjektet skal sikre fangst, transport og lagring av CO2.

Infrastruktursatsingen og næringsinvesteringene er også en viktig del av Høyres innsats for å øke sysselsetting og verdiskapningen i landet.

– Det er ikke politikere i Oslo som skaper jobbene rundt i landet. Men vi kan føre en aktiv næringspolitikk som får fart på jobbskapingen, konkluderte Solberg.

Setter pasienten først

Sykehusbygg er viktig, men statsministeren snakket om viktigheten å se menneskene i helsetjenesten. Viktigst av alt blir å kutte helsekøene og bevare pasientens rettigheter i systemet. 

– Skal vi kutte køene må vi sette pasienten først. Ikke systemet.

Statsministeren refererte til en økning i pasientbehandlingene på 18 prosent siden regjeringen tok over. Hun trakk oss frem reformen fritt behandlingsvalg fra 2015 som sikrer valgfriheten på statens regning.  

Vi har løftet eleven

Regjeringen har også gjennomført en historisk styrking av norske skoler. Solberg trakk frem Lærerløftet fra 2013 som utvidet utdanningsløpet til fem år og de nye læreplanene som ble lagt frem i fjør høst. Videreutdanning av lærere i videregående er også underveis med tilbud til over 50 000 allerede.

Endringer tar tid. Den politikken og de reformene vi vedtar nå, vil prege Norge i mange tiår framover, sa Solberg.

Solberg advarte også om at reverseringer av reformene er ikke veien videre for kunnskapsskolen.

–Poltikken virker. Nesten 8 av 10 fullfører nå videregående skole. Det er 4000 flere elever som fullfører skolen hvert år.

Valget er ikke over

Solberg gikk avslutningsvis ut mot skriverier som forbereder Norge på et regjeringsskifte i september.

– La meg si det sånn: Dere har tatt feil før.

Da en journalist spurte statsministeren hvem hennes foretrukne etterfølger var på rødgrønn side var beskjeden klar.

– Jeg har ingen andre statsministerkandidater enn meg, avsluttet Solberg.

Mer om Høyres politikk: