Fritt behandlingsvalg er en suksess ifølge ny evaluering

Forskningsrådet har evaluert fritt behandlingsvalg og konkluderer med at ordningen gir mer valgfrihet, økt mangfold og er svært viktig for mange pasienter.
– Det er derfor vi skal fortsette å utvikle ordningen, sier helseministeren.

Helseminister Bent Høie profil.
Ordningen med Fritt behandlingsvalg er en suksess og gir mer valgfrihet, økt mangfold og er svært viktig for mange pasienter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Nå slås det fast en gang for alle at dette er en pasientrettighet som kommer pasientene til gode, sier Bent Høie, Helse- og omsorgsminister.

Evalueringen av fritt behandlingsvalg viser at de som har benyttet seg av ordningen har fått kortere ventetider, og evalueringen fremhever at fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet og mangfold. Det slås fast at dette oppleves som svært viktig for noen pasienter, særlig innen psykisk helse, rusbehandling og rehabilitering.

– Dette er et godt grunnlag for det valgløftet vi nå har gitt om at 100.000 flere skal få nytte av fritt behandlingsvalg i neste periode, fortsetter Høie.

En rettighet det skal være lett å benytte seg av 

– Rapporten viser også at det er forbedringspotensial på den måten at ordningen ikke er godt nok kjent, og at det i ulike deler av landet er færre tilbydere. Målet med ordningen er at det skal bli like lett å bruke fritt behandlingsvalg enten du bor i nord eller sør, om du er ung eller gammel, sier helseministeren, og viser til at Høyre i regjering vil fortsette å videreutvikle modellen.

Evalueringen viser også at et fåtall pasienter på ulike måter blir forhindret fra å bruke retten til fritt behandlingsvalg.

– Dette er alvorlig, siden fritt behandlingsvalg er en pasientrettighet. Det vitner om en ukultur i deler av helse-Norge, som vi hver dag må jobbe for å bedre, avslutter helseministeren.