Erna Solberg, Trond Helleland og Henrik Asheim skal lede Høyre på Stortinget

Høyres nye stortingsgruppe har fredag 15. oktober 2021 valgt nytt gruppestyre for stortingsperioden 2021-2025.

Høyres gruppestyre for 2021-2025. Bildet viser Erna Solberg, Trond Helleland, Henrik Asheim, Mari Holm Lønseth, Svein Harberg, Heidi Nordby Lunde og Margret Hagerup.
Høyres stortingsgruppe har vedtatt endringer i gruppestyrets sammensetning. Partileder Erna Solberg blir ny parlamentarisk leder. Foto: Nikolai Langfeldt Carlsen, Høyre

Høyres stortingsgruppe består av 36 representanter fra alle landsdeler, og det er gruppestyret som leder og samordner arbeidet i stortingsgruppen.

Valgkomiteen la frem følgende forslag som ble enstemmig valgt:

Også Høyres nestledere Jan Tore Sanner og Tina Bru møter i gruppestyret.

Erna Solberg er fredag tilbake som stortingsrepresentant etter åtte år som statsminister i Norge. Hun har vært Høyres partileder siden 2004, og var parlamentarisk leder også fra 2005-2013. Hun ser frem til å ta fatt på en ny tilværelse som opposisjonsleder:

– I dag går startskuddet for en skikkelig arbeidsøkt. Vi har utrolig mye å gjøre. Høyre skal være et tydelig og konstruktivt opposisjonsparti til Støre-regjeringen. Vi skal jobbe hardt med å formidle våre ideer og løsninger, både her i Stortinget og når vi skal reise land og strand rundt. Vi har også en spennende jobb å gjøre med å utvikle ny politikk på flere områder frem mot valget i 2025, sier hun.

Trond Helleland (59) har ledet stortingsgruppen like lenge som Erna Solberg har vært statsminister. Det gjør ham til en av de lengstsittende parlamentariske lederne i Høyres historie. Helleland mener det er naturlig å tre til side når partilederen nå er tilbake på huset.

– Du skal ikke ha vært særlig lenge med i Høyre for å vite at det er Erna som er sjefen, så det var egentlig aldri et spørsmål om noen andre enn henne skulle være parlamentarisk leder. Jeg gleder meg til å være hennes nummer to, og fortsatt være involvert i alle deler av det givende arbeidet i Stortinget.

Nylig avgått forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (38) går inn som parlamentarisk andre nestleder. Han har vært stortingsrepresentant fra Akershus siden 2013, og har også fungert som kunnskapsminister og arbeids- og sosialminister i Erna Solbergs regjering.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som nestleder for en veldig dyktig gruppe med både erfarne og nye stortingsrepresentanter. Støre-regjeringen har akkurat gått på, så de skal få tid til å faktisk komme i gang med arbeidet sitt. Men som det største opposisjonspartiet i Stortinget kommer vi til å utfordre dem der vi er uenige og vise tydelig hvilke alternative løsninger vi har.

– Støre-regjeringen er en mindretallsregjering uten noen avtaler i Stortinget. Plattformen er i tillegg såpass utydelig på en rekke områder at jeg tror Arbeiderpartiet og Senterpartiet er like spente som oss på hvordan politikken deres faktisk kommer til å se ut, legger han til.