Frykter verdiskapingen i fiskerinæringen svekkes

– Fiskeriministeren taler næringen imot og flytter kvoter fra havflåten til åpen gruppe.

Fiskebåt som er på havet.
Høyre vil sikre stabile, forutsigbare, varige og gode rammevilkår til det beste for næringen.

I dag presenterte Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth kvotemeldingen. Meldingen handler om en fordeling på hvor mye det kan fiskes av hver bestand, og fordelingen mellom de ulike fiskebåtene. 

Høyres fiskeripolitiske talsperson, Olve Grotle, sier at Høyre nå skal sette seg inn i meldingen som er oversendt fra regjeringen.   

– Kvotemeldingen er nettopp fremlagt, så vi må få tid til å sette oss inn i detaljene. Det er flere punkter som Høyre kan være enig i og vil se nærmere på.  

Samtidig er Grotle kritisk til at Myrseth omstrukturerer kvotefordelingen.  

–  Det som derimot er som fryktet er at fiskeriministeren taler næringen imot og flytter kvoter fra havflåten til åpen gruppe. Det har Fiskarlaget, NHO og LO sterkt advart mot, og mener det vil bidra til uforutsigbarhet og svekking av verdiskapning i fiskerinæringen. Nå vil vi måtte se nærmere på hvilke konsekvenser dette vil få for denne havgående flåten, herunder de ca 2 000 fiskerne og fiskeindustrien, sier Grotle.  

Fra subsidier til profitt  

Grotle sier at fiskerinæringen har gått fra å være en subsidiert næring til å bli en nettonæring med gode inntekter på grunn av dagens kvotesystem.  

– Høyre har hele tiden advart mot kvoteflytting, og vært klare på at fiskeriministeren burde søke et bredt flertall på Stortinget, nå ser det ut som fiskeriministeren legger opp til å bare samarbeide med SV, som ønsker å flytte på kvoter. Det er beklagelig, sier han og tilføyer:  

– Vi frykter nå at kvotemeldingen gjøres opp på rødgrønn side. Norsk fiskeripolitikk har blitt en suksess, og har gått fra en subsidiert næring til en nettonæring. Vi mener at hovedlinjene i fiskeripolitikken ikke må endres, eller fordelingen av ressursene mellom fiskefartøyene.  

Avslutningsvis sier Grotle at Høyre skal være et konstruktivt og samarbeidsorientert parti på Stortinget.  

–  Vi ønsker en konstruktiv dialog og samarbeid på Stortinget slik at vi kan sikre stabile, forutsigbare, varige og gode rammevilkår til det beste for næringen som et bredt flertall kan stå bak. Forutsetningen er at regjeringspartiene er villige til å gå i dialog, og selvfølgelig at vi kan stå inne for det som blir vedtatt.