Arkivert artikkel

En skole med mulighet for alle

Arbeiderpartiet prioriterer politikk foran kvalitet i skolen. Høyre prioriterer kvalitet i en skole med muligheter for alle, uansett hva skolen heter.

Det blir ikke et frislipp av private skoler med Høyre i regjering, men friskoler som et supplement til den offentlige skolen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre mener friskoler er et viktig supplement til det offentlige skoletilbudet. Det er viktig at foreldre og elever som ønsker å velge noe annet enn den offentlige skolen har mulighet til det, uten at det betyr et frislipp.

Trond Giske og Arbeiderpartiet har gjentatte ganger advart mot Høyres friskolepolitikk. I 2013 fryktet han et massivt friskole-frislipp. I 2014 sa han at regjeringen åpner for massiv skoleprivatisering. I 2015 at ny friskolelov langt på vei er et frislipp. Nylig hevdet han at det private tilbudet styrer.

Det private er et supplement

– Det store flertallet av norske elever går i den offentlige skolen, men noen elever og foreldre ønsker å velge et annet alternativ. For Høyre er friskoler er et viktig supplement til den offentlige skolen, sier Henrik Asheim.

Da de rødgrønne kom i regjering høsten 2005 var det 14.514 elever i private skoler, som nå kalles friskoler. Det utgjorde 2,3 prosent av antall elever. Skoleåret etter var det 14.930 elever i friskoler, altså 2,4 prosent av elever i grunnskolen.

Høyre, Frp, KrF og Venstre tok over en norsk skole med 20.436 elever i privat skole høsten 2014, hele 5.506 flere enn de rødgrønne hadde høsten åtte år før. Andelen hadde steget fra 2,4 prosent til 3,3 – altså en økning på 0,9 prosent på åtte år.

Flere i offentlig skole med Høyre

Inneværende skoleår er det 22.721 elever i friskoler, som utgjør 3,6 prosent. Det er en økning på 0,3 prosent på to år.

Under de rødgrønne ble 253 grunnskoler lagt ned. I samme periode var det kommet 39 nye privatskoler. Fra 2005 til 2013 ble det også 10.489 færre elever i den offentlige skolen, 4591 flere i privat skole.

Siden 2013 har det blitt 49 færre grunnskoler i Norge, som hovedsakelig er en reduksjon i grunnskoler med 100 eller færre elever. Antall friskoler har økt med 43 på 3 år. Trenden fra 2013 til 2016 er mer enn 10.000 flere elever i offentlig skole.

Nei til utbytte

Høyre-Frp-regjeringen har også gjort noen justeringer i friskoleloven. Hovedgrepet er å ikke begrense private skoler til kun de med religiøst grunnlag, skoler spesialisert på idrett og annen pedagogikk som Montessori eller Steiner. Den nye loven åpner for et større mangfold av friskoler, slik at flere gode krefter kan bidra til innovasjon og utvikling av skolesektoren.

– Da vi endret friskoleloven sørget vi for at det blir mulig å starte andre typer skoler enn religiøse og pedagogiske alternativer. Loven er like streng som før, og det er for eksempel ikke mulig for skoler å ta ut utbytte. Det viktigste for oss er at loven legger til rette for et mangfold av skoletilbud, sier Asheim.

Les mer om vår friskole-politikk her

Les mer om vår skolepolitikk her

Les gjerne nøkkeltall for grunnskolen på Utdanningsforbundet.no her