Arkivert artikkel

Høyre sier ja til dobbelt statsborgerskap

Dobbelt statsborgerskap er viktig fordi det gir helt grunnleggende rettigheter til mange som bor i utlandet eller har gjeninnflyttet til Norge. Høyres landsmøte har vedtatt å åpne for dobbelt statsborgerskap.

Høyre er et parti som skal løse virkelig problemer for virkelige mennesker, sier sentralstyremedlem i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg.

Gir grunnleggende rettigheter

Dobbelt statsborgerskap er viktig fordi det gir helt grunnleggende rettigheter til mange som bor i utlandet eller har gjeninnflyttet til Norge. Dette er gjerne mennesker som har studert og arbeidet i utlandet, som er født i Norge, oppvokst i Norge og kaller Norge for sitt hjem. Forbudet mot dobbelt statsborgerskap er gammeldags, byråkratisk, urettferdig og tilpasset en helt annen verden. Det rammer tilfeldig og unntakene fra hovedregelen er så mange at over halvparten som søker får tillatelse til å ha dobbelt statsborgerskap. I tillegg er det veldig kostbart å håndheve, sier Skjevik-Aasberg.

Virkelige problemer, for virkelige mennesker

Har du hørt om den norske hjertelegen Geir. Han ble tvunget til å si opp sitt eget statsborgerskap. Eller Cecilie som nå er innvandrer i eget land?

Hjem er der hvor hjertet ditt er, sier Daniel med stort engasjement.

USA, Storbritannia, Belgia, Frankrike, Spania, Nederland, Polen, Tsjekkia, Sverige, Danmark, Finland, Island har i dag dobbelt statsborgerskap. Nå sier også Høyres landsmøte ja til dobbelt statsborgerskap.

Det nytter å engasjere seg i Høyre. Daniel har nå satt spor etter seg i Høyres program. Du kan lese hele programmet her.


Du kan også påvirke Høyre sin politikk med ditt engasjement, eller bare støtte vår politikk. Det gjør du som medlem. Du er hjertelig velkommen. Meld deg inn her i dag – bli medlem i Høyre.

Her kan du lese mer om Høyres justispolitikk.