Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2017 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Rogaland Høyre 2017 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2020 – 2021
Representant Kommunestyret Stavanger Høyre 2019 – 2023
Kandidat Kommunestyrenominerte Stavanger Høyre 2019 – 2019
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2016 – 2017
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2016 – 2017
Leder Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 2016 – 2017
Representant Kommunestyret Stavanger H 2015 – 2019
Representant Fylkesting Rogaland Høyre 2015 – 2017
Kandidat Kommunestyrenominerte Stavanger H 2014 – 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2014 – 2015
Internettredaktør Foreningsstyret Stavanger H 2013 – 2013
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Stavanger H 2013 – 2013
1. nestleder Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 2012 – 2013
Unge Høyre Foreningsstyret Stavanger H 2012 – 2013
Leder Foreningsstyret Stavanger Unge Høyre 2011 – 2012

Vil du komme i kontakt med Aleksander Stokkebø?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Gudrun Hesselberg.

Jeg er fra Stavanger og har vært stortingsrepresentant siden 2017. Jeg brenner for at Rogaland skal være landets ubestridte energihovedstad, og at vi skal være det beste stedet for å starte og drive bedrift!

Mine hjertesaker

  • Skape mer og inkludere flere

    Målet vårt må være Norge og Rogaland som det beste stedet for å starte og drive bedrift, slik at vi kan skape nye næringer og sørge for at alle som kan jobbe får jobb. Høyre heier på de som ønsker å satse på norsk næringsliv, og vil at flere skal starte bedrift. Vi foreslår derfor å innføre en gründerpermisjon for å gjøre det lettere for de som har en idé å teste den ut i praksis. I tillegg må vi ha en skattepolitikk som gjør det lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Derfor går vi inn for å forbedre skattefradraget for vanlige folk som investerer i start up-bedrifter. Vi vil også gjøre det enklere for gründerbedriftene å tiltrekke seg dyktige ansatte, med den såkalte opsjonsskatten. Og så skal vi selvfølgelig fortsette arbeidet med å redusere skjemaveldet og stille opp med virkemidlene næringslivet trenger for å omstille seg og drive innovasjon i toppklasse!

  • Unge på boligmarkedet

    Mange unge opplever at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Høyre vil derfor gjøre det enklere for unge å skaffe sin første bolig. Vi har kjempet ned forslagene om å stramme inn boliglånsforskriften og gjort det mulig å bygge flere og rimeligere boliger. Nå ønsker vi også å teste ut nye tiltak, for eksempel ved å la kommunene garantene for egenkapitalkravet til unge som er i stand til å betjene lånet. Boligdrømmen skal også være mulig for oss unge!

  • Energihovedstaden

    Rogaland er et fylke rikt på naturressurser og energi. Vi har vært verdensledende innen olje-, gass- og energiproduksjon, og sitter i førersetet på utviklingen av teknologi og ny kunnskap. Verden står ovenfor en energitransformasjon, og Rogaland som energihovedstad skal med sin kunnskap innta lederrollen på utviklingen og omstillingen. Høyre vil kutte utslippene, og fortsette utviklingen for et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Fra hjertet av energihovedstaden skal vi bygge opp nye industrisatsinger innen områder som offshore vind, karbonfangst, sol, hydrogen, teknologi og kraftintensiv industri.