Lasse Lehre

Lasse Lehre

  • Lunner Høyre
  • Hadeland Unge Høyre
  • Gruppeleder - Lunner Høyre - Foreningsstyret
  • Gruppeleder - Lunner Høyre - Kommunestyret
  • Kandidat - Oppland Høyre - Stortingskandidater
  • Representant - Oppland Høyre - Fylkesting
  • 1. nestleder - Oppland Høyre - Arbeidsutvalget
  • 91352842
  • Send e-post
  • https://twitter.com/lasselehre

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Gruppeleder Foreningsstyret Lunner Høyre 2015 2019
Gruppeleder Kommunestyret Lunner Høyre 2015 2019
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Lunner Høyre 2014 2015
Gruppeleder Fylkesting Oppland Høyre 2014 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Oppland Høyre 2010 2011
Representant Fylkesting Oppland Høyre 2011 2014
Representant Fylkesting Oppland Høyre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Lunner Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Lunner Høyre 2007 2015
Toppkandidat Stortingskandidater Oppland Høyre 2012 2013
Kandidat Fylkestingsnominerte Oppland Høyre 2014 2015
Kandidat Stortingskandidater Oppland Høyre 2016 2017
Representant Fylkesting Oppland Høyre 2015 2019
Kandidat Stortingskandidater Oppland Høyre 2008 2009
Leder Arbeidsutvalget Oppland Unge Høyre 2008 2011
Leder Foreningsstyret Lunner Høyre 2010 2013
1. nestleder Foreningsstyret Hadeland Unge Høyre 2005 2009
2. nestleder Arbeidsutvalget Oppland Unge Høyre 2007 2008
Medlem Foreningsstyret Hadeland Unge Høyre 2003 2005
Medlem Arbeidsutvalget Oppland Unge Høyre 2005 2007
Medlem Arbeidsutvalget Oppland Høyre 2008 2011
Medlem Arbeidsutvalget Oppland Høyre 2014 2016
Sekretær Foreningsstyret Lunner Høyre 2009 2010
Kampanjeleder Foreningsstyret Lunner Høyre 2009 2011
Styremedlem Foreningsstyret Lunner Høyre 2007 2009
Kandidat Fylkestingsnominerte Oppland Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Lunner Høyre 2007 2007
Unge Høyre-kontakt Foreningsstyret Lunner Høyre 2004 2012