Liv Kari Eskeland

Stortingsrepresentant, Hordaland

Telefon
(+47) 97 55 20 18

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Hordaland Høyre 2017 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2016 – 2017
Gruppeleder Kommunestyret Stord Høgre 2015 – 2017
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Stord Høgre 2014 – 2015
Leder Foreningsstyret Stord Høgre 2014 – 2015
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2012 – 2013
Gruppeleder Foreningsstyret Stord Høgre 2012 – 2017
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Stord Høgre 2011 – 2011
Leder Foreningsstyret Hordaland Høyre 2010 – 2016
Fylkesleder Arbeidsutvalget Hordaland Høyre 2010 – 2016
Varamedlem Stortingsgruppen Hordaland Høyre 2009 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2008 – 2009
2. nestleder Arbeidsutvalget Hordaland Høyre 2008 – 2010
Ordfører Foreningsstyret Stord Høgre 2007 – 2011
Ordfører Kommunestyret Stord Høgre 2007 – 2015
Representant Kommunestyret Stord Høgre 2007 – 2011
Medlem Arbeidsutvalget Hordaland Høyre 2007 – 2008
Nestleder Foreningsstyret Stord Høgre 2007 – 2009
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Stord Høgre 2007 – 2007
Medlem Foreningsstyret Stord Høgre 2006 – 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Stord Høgre 2003 – 2003

Vil du komme i kontakt med Liv Kari Eskeland?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Therese Camilla Wangberg.

Eg har tidlegare vore ordførar i Stord kommune, men har sidan 2017 sete på Stortinget for Høgre. Eg er utdanna sivilarkitekt frå NTNU, eg er mor og vart nyleg også bestemor. Hjartet mitt bankar difor for å gjera samfunnet betre for våre komande generasjonar.

Hjartesakene mine

  • Inkludere fleire i arbeidslivet

    Det står altfor mange menneske utanfor arbeidslivet i Noreg i dag. Dette er menneske som kan og vil bidra. Den viktigaste oppgåva vår er å sørge for at fleire har ein jobb å gå til. Vi må særleg jobbe for at dei som slit med å få jobb, anten fordi dei har hol i CV`en eller har fysiske eller psykiske funksjonsnedsetjingar, får ein sjanse til å kome i meiningsfylt arbeid.

  • Grøn skipsfart

    Vi treng å få ned utsleppa våre, også innan skipsfart. Regjeringa har gjort mykje for å gjere skipsfarten meir grøn, men vi har framleis ein jobb å gjere. Det ligg eit enormt potensiale i å kutte utslepp innan maritim sektor. Alt frå hurtigbåtar og ferjer, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrettsfartøy, fiskefartøy og fritidsbåtar skal over på null- og lågutslepp.

  • Fleire grøne arbeidsplassar

    Tida er inne for å skape det vi skal leve av etter olja. Då treng vi fleire grøne arbeidsplassar. Det sikrar vi ved å gi bedriftene mindre skattar og avgifter slik at dei kan investere i grøn teknologi. Ikkje minst er vi heilt avhengige av EU og EØS-avtalen for å sikre grønt samarbeid og vekst i grøne næringar der vi kan selje teknologi og produkt til andre land.