Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2022 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 2015 – 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2014 – 2015
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2013 – 2017
Medlem Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 2007 – 2010
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2006 – 2007
Medlemsansvarlig Bydelsforening Bergenhus Høyre 2005 – 2013
2. nestleder Bydelsforening Bergenhus Høyre 2005 – 2009
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2002 – 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 – 2003
Forslag Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2002 – 2002
Forslag Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 – 2002
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2001 – 2004
Varamedlem Hovedstyre Bergen Høyre 2000 – 2000
Leder Høyres Kvinneforum Bydelsforening Bergenhus Høyre 2000 – 2001
Medlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2000 – 2001
Varamedlem Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 1999 – 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 1998 – 1999
Forslag Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 1998 – 1998
Opplæringsleder Bydelsforening Bergenhus Høyre 1998 – 2000
2. viseformann Bydelsforening Bergenhus Høyre 1998 – 2000
Representant Bydelsforening Bergenhus Høyre 1998 – 2000
Medlem Arbeidsutvalget Hordaland Unge Høyre 1997 – 1998
Medlem Arbeidsutvalget Bergens Unge Høyre 1995 – 1996
Medlem Fylkesting Rogaland Høyre 1992 – 1995
Medlem Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 1991 – 1993
Formann Foreningsstyret Sandnes UH 1990 – 1991