LHL - Mat. Foto.

Mat

Riktig mat og ernæring kan redusere medisinbruk og gi eldre mer energi.
 • God mat
  God mat og godt fellesskap er viktig for at eldre spiser nok mat. Derfor er mat en viktig del av reformen. Maten skal se bra ut, den skal smake godt og lukte godt.
 • Middag i middagstiden
  Måltidene på sykehjemmene må serveres til rett tid. For mange steder i landet konsentreres måltidene til en liten del av døgnet. Da blir det lenge mellom dagens siste og første måltid. Vi vil at kommunene med enkle grep serverer middag når resten av oss spiser middag. Det gjør at de eldre spiser mer, og hindrer underernæring.
 • Følge opp ernæringsproblematikk
  Under- og feilernæring har vært et stort problem blant mange eldre. Derfor vil vi at helse- og omsorgstjenesten kartlegger, gjør en risikovurdering, evaluerer ernæringstilbudet og iverksetter tiltak for den enkelte, slik at vi kan forhindre feilernæring.
 • Utrede støtteordning for lokalkjøkken på sykehjem
  Alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres. Regjeringen vil utrede utformingen av et eget tilskudd som kan legge til rette for etablering, reetablering og renovering av lokalkjøkken i sykehjem.
 • «Spisevenn»
  Flere kommuner kan og bør etablere ordningen "spisevenn" som gjør at hjemmeboende eldre kan spise middag sammen med andre. Det skaper et godt fellesskap rundt måltidet.
 • Tilpasset den enkelte
  Alle har ulike matvaner. Derfor vil vi at kommunene i størst mulig grad gir den enkelte mulighet til å ivareta egne mattradisjoner og spisevaner når det gjelder meny, måltidstidspunkt og hvem de vil spise sammen med.

Tilbake til hovedsiden "Leve hele livet".