En verdig eldreomsorg

Alle fortjener en trygg og verdig eldreomsorg. Hverdagen må fylles med aktivitet og eldre må få riktig helsehjelp uansett hvor i landet de bor. Vi lever stadig lenger og blir flere eldre. Hvis vi fortsetter å jobbe som i dag vil ikke velferdssamfunnet være bærekraftig.

Høyre i regjeringen har lagt frem reformen «Leve hele livet». Kvalitetsreformen skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. «Leve hele livet» skal sikre sammenheng i tjenestene og Norge som et aldersvennlig samfunn. Nye ideer og bedre løsninger er viktigst i eldreomsorgen: Det koster ikke alltid penger å heve kvaliteten. Det så vi da vi flyttet middagen på sykehjem. Mer trivsel, samme kostnad.  

Det er for stor ulikhet i kvaliteten på eldreomsorgen. Derfor vil vi jobbe på lag med kommunene, for at alle skal strekke seg mot å bli like gode som de beste. Hvor du bor skal ikke avgjøre hva slags kvalitet du får.

Mange eldre og pårørende føler på utrygghet fordi tjenestene ikke henger godt nok sammen. Bedre sammenheng og koordinering gir både bedre tjenester og økt trygghet.

For å gi alle en trygg og verdig eldreomsorg må:

 • «Leve hele livet» gjennomføres i alle kommuner. På den måten kan kommunene lære av De gode eksemplene og inspireres av hverandre.
 • Eldre på sykehjem få minst én time med aktivitet hver dag basert på egne interesser.
 • Vi fortsette å gi tilskudd til både rehabilitering og bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger.
 • Flere kommuner gjennomføre forebyggende hjemmebesøk for eldre.
 • Vi få bedre kunnskap om hva som virker i eldreomsorgen. Det vet vi for lite om i dag.
 • Vi måle brukertilfredshet i kommunene og sikre åpenhet om denne kunnskapen.
 • Vi legge frem en nasjonal strategi for godt kosthold og sunn ernæring hos eldre slik at alle får den maten de trenger.
 • Vi lære av beste praksis. Noen ganger er en kommune best, andre ganger en privat eller ideell aktør. Det må etableres arenaer for læringsutveksling.
 • Vi følge opp arbeidet med å innføre en trygghetsstandard for sykehjem.
 • Vi satse på bygging av flere demenslandsbyer i Norge.
 • Vi legge til rette for at kommunene kan ta i bruk ny velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere, og som kan øke kvaliteten på tjenestene, blant annet ved å forsterke velferdsteknologiprogrammet.
 • Alle ha rett til god, lindrende behandling som gir en verdig avslutning på livet, men respekten for menneskeverdet innebærer å si nei til aktiv dødshjelp
 • Vi sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstjenestene i alle kommuner.
 • Vi sørge for at alle eldre på sykehjem eller med hjemmesykepleie får en jevnlig gjennomgang av legemidlene som sikrer riktig bruk.