Vei

E18
Høyre bidrar til å redusere forfallet på veinettet, gjennom blant annet å bygge veier raskere og bedre ved hjelp av å ta i bruk nye metoder.

Mer og bedre vei

Veinettet vårt er for dårlig utbygd og vedlikeholdt med tanke på sikkerhet, fremkommelighet og funksjonen det har for vekst og velferd. Vi vil effektivisere og øke investeringene i veibygging og vedlikeholdsarbeid. Etterslepet på vedlikehold må hentes inn.

 

Det store etterslepet

Dårlig vedlikeholdte veier er trafikkfarlige, reduserer fremkommelighet, er dårlig for miljøet og er dårlig samfunnsøkonomi. Vi mener det er god politikk å ta vare på infrastrukturen. Derfor prioriterer vi vedlikehold høyt. Fordi vi har prioritert vedilkehold er trenden snudd fra årlig forfall til årlig fornyelse. Veien blir nå i stadig bedre stand hvert år år som går.

Det vil ta tid å hente inn alt, men i løpet av de neste 12 årene vil vi hente inn en tredjedel av alt estimert forfall i dag. Førsteprioritet har bruer og tunneler.

 

Stortinget må slippe taket

Vi mener politikerne på Stortinget må legge langsiktige planer for veibygging, mens detaljplanlegging overlates til fagfolk. I dag legges det for mange føringer fra Stortingets side. Det ønsker vi å endre på, slik at vi får mer effektiv utbygging av viktige samferdselsprosjekter. Derfor har vi i stortingsperioden etablert veiselskapet Nye Veier AS. Selskapet skal i første omgang bygge ut 530 km motorvei mer effektivt enn tidligere. Det viser seg nå at de klarer. Selskapet har som mål å redusere kostnadene med 20 % og dermed gjennomføre sine strekninger på 12 år i stedet for 20 år. Det viser at det fungerer å tenke nytt!

 

Raskere planlegging

I gjennomsnitt tar det 10 år å planlegge et veiprosjekt – før første spadetak. Det er for lenge. Vi vil bruke statlig plan oftere og redusere antall utredninger for å få raskere planprosesser. Vår ambisjon er å redusere planprosessen til et optimalt nivå.

 

Nye metoder

Høyre mener det viktigste er at veien bygges mest mulig effektivt, ikke hvem som gjør det eller hvordan det gjøres. Derfor er vi åpne for alle gode ideer til hvordan veibygging kan skje enda mer effektivt. Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en slik løsning som vi har satt i gang nye prosjekter av i denne perioden. Etableringen av Nye Veier AS er også en slik løsning.

Høyres løsninger:

  • Ta vare på infrastrukturen vår, og gå fra forfall til fornyelse ved å prioritere vedlikehold.
  • Stortinget skal vedta langsiktige planer, men detaljene skal utarbeides av fagfolk.
  • Holde kostnadene nede ved å videreutvikle veiselskapet Nye Veier AS og modernisere Statens vegvesen
  • Redusere planleggingstiden til et optimalt nivå.
  • Bruke nye løsninger, slik som offentlig-privat samarbeid, for å bygge mer effektivt.