Pensjon

Høyre vil sikre økonomisk trygghet i alderdommen, også for fremtidige generasjoner. 

Høyre vil

At alle eldre skal ha en god og trygg alderdom

Dette vil vi gjøre

Med Høyre i regjering får pensjonistene mer i pensjon og betaler mindre skatt. Til sammen har pensjonistene fått en skattelettelse på rundt fem milliarder kroner.

Dette er problemet

Vi blir flere eldre, samtidig som vi føder færre barn og inntektene til staten fra olje og gass går ned. Pensjonsreformen fra 2011 er derfor også en bærekraftsreform. Pensjonsreglene berører oss alle og må være langsiktige og bærekraftige. Hvis ikke vil dagens unge og fremtidige generasjoner få en urimelig stor regning.

Dette er Høyres løsning

Det har de siste årene vært mye debatt om underreguleringen, som kom i pensjonsreformen. Flere hevder at pensjonistene har fått dårligere kjøpekraft. Pensjonene følger lønnsutviklingen i samfunnet i gode og mindre gode tider. I en utfordrende tid hvor vi ser en moderasjon i lønnsoppgjøret, vil også pensjonistene bli påvirket.

Reguleringen av pensjonen utgjør på langt nær hele pensjonistenes økonomi. Hvis man ser i år for eksempel, så var det sånn at etter statsbudsjettet og de skattelettene som lå inne der, så fikk alle pensjonistgrupper realkjøpekraftsøkning. Minstepensjonistene har fått ekstra penger av dette flertallet på Stortinget i tre runder, senest i 2019.

Regjeringen har satt ned et pensjonsutvalg, som skal se videre på pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal også se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Høyre vil ha en pensjon som sikrer gode vilkår for pensjonistene, både for dagens pensjonister og de som kommer etterpå.

Opposisjonen

Pensjonistene vil tape på sikt med Arbeiderpartiets forslag til ny pensjonsordning, hvor de ser på gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, sammenlignet med dagens modell.

Dette har vi gjort

Økt minstepensjonen

Regjeringen har også økt minstepensjonene tre ganger med 4 000 kroner, slik at total økning er på 12 000 kroner. Dette utgjør 1 000 kroner ekstra per måned og minstepensjonister slipper å betale skatt eller NRK-lisens.

Økt pensjonen for både gifte og enslige pensjonister

Gifte og samboende pensjonister har fått en økning på 8 000 kroner per par, mens enslige alderspensjonister har fått økt pensjonen med 8 000 kroner hver.

Gjennomført store skattelettelser for pensjonistene

Med Høyre i regjering betaler pensjonister mindre i formuesskatt og eiendomsskatt. Til sammen har pensjonistene fått en skattelette på fem milliarder kroner.