Abort

Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. 
Selvbestemt abort står, og skal stå sterkt, i Norge.
Kvinnen selv kjenner sin egen situasjon best og er nærmest til å ta vurderingen knyttet til abort.

Høyre vil

  • Beholde dagens abortlov 
    Høyre vil beholde dagens abortlov med selvbestemt abort til uke 12. Det er en lov som fungerer godt. Høyre mener dagens abortlov balanserer hensynet mellom kvinnens selvbestemmelse over egen kropp og fosterets rett til liv på en god måte.   
  • At Norge skal ta en lederrolle internasjonalt for kvinners reproduktive rettigheter 
    Høyre vil at Norge fortsatt skal være en lederrolle internasjonalt for å gi jenter og kvinner verden over tilgang til prevensjon, seksualundervisning og trygge aborter. 
  • Sikre kvinner bedre oppfølgning etter spontanabort