Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Høyre jobber for at de som trenger hjelp med psykiske helseutfordringer skal få rask og god hjelp.

To personer holder rundt hverandre. Utsnitt

Høyre vil

Utdanne og ansette flere psykologer

Høyre i regjering har sørget for å etablere flere studieplasser for psykologer. I 2020 var det ca. 2600 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid sammenliknet med 2016.

Vi har også innført krav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Denne satsingen vil Høyre videreføre i årene som kommer, slik at vi har nok personell tilgjengelig for å hjelpe de som trenger det.

Utvide og styrke ordningen fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg betyr at du som pasient kan velge behandling på offentlig godkjente private klinikker, på statens regning. Alternativet er at kun de med god råd vil ha muligheten til å kjøpe behandling privat.

Rundt 60.000 mennesker har benyttet seg av denne ordningen, som venstresiden går til valg på å fjerne. Denne ordningen er særlig viktig for de som sliter psykisk, fordi det gir mennesker med ulike psykiske utfordringer flere behandlingsalternativer å velge mellom.

Gi et bedre behandlingstilbud til de som sliter psykisk

Derfor innfører vi pakkeforløp for psykisk helse for å gi en mer forutsigbar og rask behandling. Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen. Derfor har vi laget en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. 

Det må bli enklere å få hjelp og vi må hjelpe barn og unge der de lever livene sine: i familien, i barnehagen og på skolen.

Halvere ventetiden ved henvisning til BUP/DPS

Høyre lover maks tre uker ventetid ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og distriktpsykiatrisk senter (DPS). Dette er en halvering av dagens ventetider.

En uke kan vare veldig lenge når du sliter psykisk. Derfor er det viktig å sikre at ventetiden for å få hjelp går ned, slik at flere kan få livene sine tilbake raskere.

Ha mer oppsøkende og forebyggende hjelp

ACT- og FACT-team er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Høyre går til valg på å bygge ut disse teamene og sørge for at de kan nå mennesker som trenger hjelp over hele landet.

Dette er problemet

Det er satset stort på psykisk helse de siste årene. Likevel ser vi en stor vekst blant særlig unge som har psykiske helseplager. I tillegg har pandemien gjort at flere sliter psykisk.

Vi fanger ikke alltid opp alle de som sliter. Mange opplever også å ikke få hjelp raskt nok. Ventetidene for psykisk helsehjelp har blitt redusert med ni dager siden Høyre fikk regjeringsmakt, men likevel oppleves ventetiden som for stor for mange. Enkelte opplever også at de faller mellom to stoler, hvor de er for syke til å ha det bra, men for «friske» til å bli henvist til psykisk helsehjelp.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil fortsette arbeidet med å redusere ventetider og sørge for at flere som sliter psykisk skal få god hjelp raskt. Vi vil også styrke det forebyggende arbeidet skolen. Dersom vi tar tak i problemer folk opplever på et tidlig tidspunkt, vil vi kunne forhindre at de får vokse seg store. Derfor vil Høyre fortsette arbeidet med å sikre flere lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Høyre vil også fortsette satsingen på å utdanne og ansette psykisk helsepersonell slik at vi har nok folk tilgjengelig for å kunne hjelpe de som trenger det.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre mener at alle gode krefter i samfunnet skal tas i bruk for å sikre at flere skal få god psykisk helsehjelp raskt. Derfor innførte vi fritt behandlingsvalg slik at folk kan velge å få behandling på private klinikker på statens regning, fremfor at kun de med god råd skal få kjøpe privat behandling.

Høyre vil jobbe for at enda flere får velge den behandlingen som passer seg.

venstresiden

En samlet venstreside gikk til valg på å fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg.

Det betyr at kun de med god råd vil ha muligheten til å kjøpe privat behandling, mens vanlige folk vil måtte vente i offentlig kø.