Vold og overgrep

Alle skal føle seg trygge, både på gaten, på arbeidsplassen og hjemme. Politiet må ha de virkemidlene de trenger for å kunne slå ned på vold og overgrep.

Høyre vil

Bekjempe vold og overgrep

Vold og overgrep er noe av det verste som kan skje et menneske. Innsatsen mot denne typen kriminalitet er vesentlig styrket med Høyre i regjering. Vi skal fortsette denne innsatsen, og intensivere arbeidet for å holde innbyggerne trygge. 

Styrke innsatsen på nett

Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Nettkriminalitet er dessverre blitt en del av den nye hverdagskriminaliteten. Vi vet blant annet at overgrep på nett øker med 160 prosent, mens den tradisjonelle vinningskriminaliteten går ned med om lag 40 prosent. Derfor vil Høyre gjøre politiet bedre rustet for å møte nye utfordringer og trusler på internett og i sosiale medier. 

Intensivere arbeidet mot vold i nære relasjoner

Å bli offer for vold og overgrep er alltid grusomt, men kanskje enda verre når gjerningspersonen er noen som står nær deg. Derfor vil Høyre styrke arbeidet gjennom bedre samarbeid mellom politi, helsevesen og barnevernet. 

Sikre spesialkompetanse for barn

Barna våre er samfunnets svakeste, og krever ekstra beskyttelse av politiet. Derfor vil Høyre at sikre at norsk politi har spesialkompetanse om vold mot barn, og bidra til at ansatte på skoler og i barnehage får mer kunnskap om vold i nære relasjoner. Dette er et viktig forebyggende tiltak, og helt avgjørende for å avdekke mange overgrep. 

Dette er problemet

En av sakene som øker mest hos politiet, er overgrepssaker mot barn over nett. Nettverkene strekker seg gjerne gjennom flere land, byer og kontinenter. Det gjør sakene vanskelige å avdekke. Eksempelvis har antall seksuelle overgrep økt med over 160 prosent de siste årene. Vi ser også en økning i antall ID-tyverier og grenseoverskridende kriminalitet.

Dette er Høyres løsning

Innsatsen mot vold i nære relasjoner har blitt merkbart styrket de senere årene, og innsatsen skal videreføres. Å oppleve utrygghet eller vold i hjemmet fra nærstående er noe av det vanskeligste og mest integritetskrenkende et menneske kan oppleve. Samfunnets reaksjon skal være klar og tydelig overfor den som utøver slik vold.

Høyre mener at kommunene og politiet er særlig viktige i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep i hjemmene. Derfor bør alle kommuner ha en strategi mot vold i nære relasjoner, og det lokale politiet må prioritere dette særskilt.

Dette har vi gjort

Omvendt voldsalarm

Det er ikke vanskelig å forstå hvilken fortvilet situasjon mange ofre for vold i nære relasjoner befinner seg i, når det er de som må bære byrden for å få den nødvendige beskyttelsen og ikke den som utsetter dem for volden. Høyre ønsker derfor å utvide bruken av omvendt voldsalarm slik at flere får økt trygghet og forfølger kan stanses hurtigere enn i dag

Flere politifolk

Politiet er hverdagsheltene som forebygger, etterforsker og avdekker kriminalitet i Norge. Det er disse som gjør jobben. Derfor har Høyre i regjering sørget for å ansette over 2000 flere operative politifolk som bekjemper kriminalitet i hele landet, hver eneste dag.

Lagre IP-adresser

Regjeringen foreslår lengre lagring av IP-adresser for å bekjempe og avdekke overgrep på nett.

Handlingplan mot vold

Oppdaterte strategier med moderne kunnskap og innsikt er grunnlaget for godt forebyggende arbeid. Derfor vil regjeringen revidere handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, og styrke samarbeidet mellom politi, barnevern og skole.