Samferdsel

Høyre bygger hele Norge, slik at by og bygd kommer tettere sammen.

Høyre vil

Bygge vei og bane, raskere og billigere

Dette vil vi gjøre

Vårt viktigste samferdselsprosjekt er at varer og mennesker skal komme trygt og raskt frem. Enten det er på skinner, til havs eller på veiene. Infrastruktur knytter Norge sammen, gjør avstander kortere, redder liv og bygger næringslivet. Derfor har vi siden 2013 økt samferdselsbudsjettet med 80%, og vi skal fortsette med denne satsingen på vei og bane.

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha en klimapolitikk som bidrar til å kutte utslipp, og skape utvikling. Dette gjør vi gjennom å gjøre det lønnsomt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger og satse på nye grønne næringer, sånn som; hydrogen, havvind og batterifabrikker  

Dette er problemet

Norske samferdselsprosjekter har en for stor kostnadsvekst. Norge har store avstander, med fjell, fjorder, øyer, og skoger. Norges geografiske utfordringer gjør at kostnadsveksten ofte blir for stor, som spenner bein på viktige prosjekter. Høyres mål er likevel å knytte Norge sammen. Skal vi klare det trenge vi økonomiske muskler, men vi må også klare å tenke annerledes.

Dette er Høyres løsning

Norge er et langstrakt land med store avstander. Det er en styrke for Norge at vi har bosetting i hele landet, men det gjør også at vi må bygge vei for å knytte oss sammen. Siden 2013 har vi økt samferdselsbudsjettet med 97 prosent. Vi bruker 1000 milliarder kroner på vei, jernbane, ferger og fly.

Høyre skal fortsette å bygge ut viktig og nødvendig infrastruktur slik at varer og mennesker kommer trygt og raskt frem.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Veibygging

Høyre

Nye og bedre veier binder Norge sammen. Norge er et langstrakt land med store avstander. Derfor er Høyre stolte av hver meter vei som vi har bygd. Vi skal fortsette å bygge veier og vi gjør dette fordi vi mener det er viktig å bygge landet.

Opposisjonen

Ap vil bli avhengig av regjeringssamarbeid med SV. SV vil sette norske veier mange tiår tilbake i tid ved å stanse og reversere viktige motorveiutbygginger.

Jernbanereform

Høyre

For venstresiden er statsmonopolet det viktigste, for Høyre er det viktigst at du og jeg får det beste togtilbudet.

Privatisering av togdriften og konkurranse gir bedre togtilbud og sparer statskassen for milliarder. Reformen gir bedre vedlikehold, lavere kostnader og nye skinner.

Opposisjonen

Ap vil sammen med resten av venstresiden reversere jernbanereformen.

Det vil sende en enorm regning tilbake til fellesskapet og gi et dårligere togtilbud.

Finansiering

Høyre

I 2017 la regjeringen en ny Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den.

Vi skal derfor bruke 1 064 milliarder kroner de neste årene på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikrere, mer effektive og grønnere transportløsninger.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet la inn flere prosjekter uten finansiering i sitt forslag til plan, som svekker planens troverdighet.

Venstresiden spriker i hva de vil prioritere, der SV, MDG og Rødt vil kutte mange veiprosjekter det ellers er stor enighet om.

Dette har vi gjort

Én av ti personbiler på norske veier er elbiler

En av regjeringens største klima- og samferdselsseire er å reformere hele Norges bilpark, og med borgerlig politikk er en 1/10 biler på Norske veier el-biler.  

Færre døde og skadde i trafikken

Antall barn som blir drept eller skadet i trafikken, har gått ned med 70 prosent de siste ti årene. Mennesker som mistet livet på vegne er de laveste på 100 år. Vi sørger for at varer og mennesker kommer trygt frem i hele landet  

Konkurranse på skinner gjør at vi byggere raskere, bedre og billigere

Jernbanereformen utgjør, sammen med regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold, den største satsingen på norsk jernbane på over 50 år. Målet er bedre togtilbud og mer jernbane for pengene. Åpningen av togene for konkurranse sparer fellesskapet for milliarder – hittil 12 milliarder kr.

Opprettet Nye veier AS

Regjeringen har startet Nye Veier som bygger vei raskere. Staten ligger an til å spare over 59 mrd. kroner på veiene som bygges av Nye Veier. Det gjør at vi kan satse enda mer på jernbane, trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet.

1000 milliarder i Nasjonal Transportplan

Siden regjeringen overtok samferdselsbudsjettet i 2013 har det økt med over 80 %. Vi skal bruke 1000 milliarder kr på vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport.

Kollektivtransport i de store byene

I byvekstavtalene skal staten bidra med finansiering til kollektiv-, sykkel- og gangtiltak langs riksveg og statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene. Regjeringen plukker opp regningen på halvparten av de store byenes finansieringsprosjekter tilknyttet kollektiv transport.