Vi har knyttet by og bygd sammen

Nye veier

Samferdselspolitikken er et av de kraftigste virkemidlene vi har for å skape vekst og utvikling i bygd og by. Når vi bygger ut infrastruktur, reduserer vi avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer fortere frem. Regioner og markeder knyttes tettere sammen.

Regjeringen opprettet Nye Veier i 2016, som har i oppdrag å bygge vei raskere og billigere. Nye Veier skal bygge 530 kilometer motorvei, og beregner at de kan spare staten for rundt 20 prosent av kostnadene. På strekningen Arendal-Tvedestrand har Nye Veier spart en halv milliard kroner. Ved Bamble i Telemark har de spart 300 millioner. Veien fra Kolomoen til Moelv i Hedmark blir ferdig bygget før den opprinnelig skulle ha startet. Når veiene blir bygget raskere og rimeligere, kan bompengene reduseres.

En grønnere transportsektor

Skal folk velge å reise kollektivt, må kollektivtilbudet være så bra at det oppleves som et bedre alternativ enn å kjøre bil. Vi har gjort det enklere å velge grønt når du reiser. Vi har 5-doblet det statlige bidraget til utbygging av kollektivtransport i de store byene. Det har fått fart på utviklingen med Fornebubanen, ny sentrumstunnel, bybane i Bergen og ekspressbuss i Stavanger.

Vi har satt i gang en jernbanereform som skal bidra til et bedre togtilbud med økt kapasitet, komfort og pålitelighet. Reformen gir mer jernbane for pengene og sparer fellesskapet for 12 milliarder kroner. Satsingen på jernbanen gjør at stadig flere tar toget. De siste årene har det vært en historisk økning i antall kollektivreiser.

En elektrisk revolusjon

I vår regjeringsperiode har vi hatt verdens beste elbilsatsing. Staten har bidratt med ordninger som har gjort det mer attraktivt å velge elbil. Fritak for engangsavgiftene og merverdiavgift har gjort elbilene billigere. Også fordeler som gratis parkering, lavere bompenger og billigere fergebilletter gjør det mer attraktivt å velge miljøvennlig. Elbil har blitt et helt naturlig valg for mange flere. Uten de økonomiske insentivene ville elbilandelen i Norge trolig vært under én prosent, slik den er i de fleste andre land. Nå er annenhver solgte nybil en null-, eller lavutslippsbil. Norges rekordstore andel elbiler gir CO2-kutt. Snart er også fergene langs kysten elektriske, og vi jobber for at det også skal utvikles elektriske varebiler og lastebiler. Det vil gi ytterligere CO2-kutt.