Arkivert artikkel

APs skjulte skatteregning

Skal løftene til Arbeiderpartiet tas på alvor, må skattene heves med opptil 33 milliarder kroner årlig. – Det er det siste norske jobber og bedrifter trenger nå, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre.

Skjuler Arbeiderpartiet en stor skatteregning for deg, spør nestleder i Høyre Jan Tore Sanner

– Skal man ta Arbeiderpartiets løfter på alvor, må Arbeiderpartiet heve skattene med opptil 33 milliarder kroner. Det er det siste norske jobber og bedrifter, som nå opplever trange tider, trenger, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre.

Sanner mener Støre bør kunne avklare hva de velger: å nedjustere valgløftene eller øke usikkerheten for norske arbeidsplasser ved å skjerpe skattene med mellom 26 og 33 milliarder kroner.

– Når AP lager et alternativt statsbudsjett står de fritt til å prioritere hva de vil. Til tross for at de foreslår å øke skattene med over ti milliarder, klarer de ikke å prioritere sentrale valgløfter. Nå må de bestemme seg. Vil de øke skattene med 33 milliarder eller avlyse valgløftene, spør Sanner.

Felles for forslagene fra AP er at det ikke er engangsutgifter, men at kostnaden som påløper hvert år. Over en fireårs periode blir dette opptil 132 milliarder kroner i økte skatter, avgifter og offentlig utgifter.

– Å oppfylle disse løftene vil kreve at AP sender en skatteregning på 33 milliarder årlig til norske bedrifter og arbeidsfolk. Det er en oppskrift på høyere ledighet og svekket konkurransekraft for norske bedrifter, sier Sanner.

Høyre mener at det er viktig at politikerne gir realistiske valgløfter til velgerne.

– Dagens regjering har et bedre utgangspunkt for å vinne gjenvalg enn på et kvart århundre. Helsekøene kuttes, samferdselsbudsjettet øker med 50 prosent og det satses på kunnskap i skolen – helt i tråd med hva vi lovet før valget. AP har tidligere vist at de ikke har tenkt å holde løfter, slik vi så med løftene om å fylle svømmebassengene og bygge 12 000 nye heldøgnsplasser i eldreomsorgen. Nå virker det som om de vil gjenta bedriften, sier Sanner.

Han mener også at dette viser hvor meningsløst det er å bruke reversering av skattelettelser som forsvar til finansiering av kostbare valgløfter.

– APs valgløfter koster mer enn dobbelt så mye som de skattelettelsene AP har sagt de ønsker å reversere. Og da har vi regnet konservativt på kun ti av partiets løfter. Prisen for dette er det norske bedrifter, jobber og arbeidsfolk som får, avslutter Sanner.

Beregning av APs skatteregning

APs 10 løfter Kostnad:
Lavt scenario
Kostnad:
Høy scenario
APs alt.
budsjett
Skolemat til alle elever på alle skoletrinn og gjeninnføring av frukt/grønt 4 250 4 250 100
Egenandelstak på tannhelse 4 500 7 100 0
Innføre 1 times fysisk aktivitet i skolen hver dag 3 300 7 400 100
Innføre norm for lærertetthet på kommunenivå 1 500 1 500 800
Gjøre kriseteam til en lovpålagt kommunal tjeneste i kommunene 850 1 000 0
Innføre 2 barnehageopptak i året 750 750 250
Nettbrett til alle elever i grunnskolen 300 300 0
Innføre kvalitetsbasert minimumsnorm for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 560 800 200
Feriepenger til arbeidsledige som mottar dagpenger 1 000 1 000 0
Gratis fastlege for ungdom 100 100 0
Totalt 17 110 24 200 1 450

Differanse mellom løfter og inndekning
15660
22750
Foreslåtte skatteøkninger i APs alternative statsbudsjett for 2016
10400
10400
Totale skatteøkninger
26060
33150

  1. Løftene stammer fra landsmøtevedtak fra 2015, forslag i Stortinget og uttalelser fra Arbeiderpartiets ledelse
  2. Alle summer er oppgitt i MNOK
  3. Kostnadsberegningene kommer fra departementene og fra AP selv
  4. Summene fra APs alternativ stammer fra APs alternative statsbudsjett for 2016

– Dersom AP legger til grunn et annet ambisjonsnivå enn det man kan lese ut av landsmøtevedtakene til partiet, må AP gjerne klargjøre det. Jo tydeligere de er i hva de reelt sett ønsker seg, jo enklere blir det å presist regne ut hva kostnaden ved tiltakene er. Velgerne fortjener klare svare, og akkurat nå fremstår APs valgløfter som forundringspakker, sier Sanner.

Høyre vil:
Satse på kunnskap i skolen og foreldrefinansiert skolemat
Gi rimelig tannhelse til de som trenger det mest
Styrke folkehelsen på alle arenaer
Gi økt lærertetthet tidlig til barn som trenger det mest
Enklere barnehageopptak
Gratis PC til barna som trenger det mest
Satse på skolehelsetjenesten
– uten å øke skattene dine med 33 milliarder kroner.