Arkivert artikkel

Høyre vil innføre Trygghetsstandard for sykehjem over hele landet

Målet med trygghetsstandarden er å unngå at det er for store variasjoner i kvaliteten mellom sykehjem.

Erna Solberg vil at alle sykehjem i hele Norge skal innføre “Trygghetsstandard for sykehjem”.

– Det finnes sykehjem som er veldig gode, og det finnes sykehjem som ikke er spesielt gode. Hvor god hjelp du får er i for stor grad avhengig av hvilket sykehjem du havner på, hvilken kommune du bor i og hvor i landet du bor. Det er for store forskjeller, og det vil Høyre gjøre noe med, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Vi må gjøre mer for å unngå store forskjeller i kvalitet

Med Høyre i regjering har vi fått utarbeidet en «Trygghetsstandard i sykehjem». Målet er å minske de store forskjellene i kvalitet mellom ulike sykehjem. Trygghetsstandarden skal bidra til at kvalitetsarbeidet ved sykehjem settes i system, til det beste for pasienten, pårørende og ansatte.

Standarden tar for seg tre områder
  • Aktive og meningsfulle liv
  • Ernæring, mat og måltider
  • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

– Høyre vil at denne ordningen skal gjelde absolutt alle sykehjem i hele landet. Dette må gjøres samtidig som vi gjennomfører reformen «Leve hele livet», og det skal settes av nok penger til at alle sykehjem kan ta i bruk denne trygghetsstandarden, forteller Solberg.

Norge skal være et aldersvennlig samfunn

Trygghetsstandarden alene vil ikke løse utfordringene med store kvalitetsforskjeller. Høyre vil trekke frem tre andre tiltak vi mener er viktig at alle sykehjem tilrettelegger for. Det vil skape bedre opplevelser og hverdager for menneskene som har behov for litt ekstra hjelp.

Én time aktivitet om dagen

Eldre bør få tilbud om minst en time aktivitet hver dag. Aktiviteten må ta utgangspunkt i hva den enkelte selv har av behov, interesser og ønsker. Noen vil gå på tur, andre lytte til klassisk musikk eller spille kort. Dette er eksempler på aktiviteter vi vil at eldre skal kunne ta del i gjennom hverdagen.

Når Erna Solberg snakker med eldre og deres pårørende, så er veldig mange bekymret for passivitet, inaktivitet og kjedsomhet.

– Det er selvfølgelig slik at på mange sykehjem er det andakt, bingo og allsang. Men hva er det som gjør at vi tror, at bare fordi en har passert en viss alder, så blir dette hovedinteressen? Vår egen Inge Lønning har sagt dette godt: Vi blir alle født som originaler, og så blir vi mer og mer originale etter hvert som årene går, sier Solberg.

Samboergaranti

For Høyre er det viktig at par har muligheten til å fortsette å bo sammen på sykehjem hvis en av dem har pleie- og omsorgsbehov som gjør at de ikke kan bo hjemme lengre.

– Mennesker som har levd et helt liv sammen, bør ikke tvinges fra hverandre mot slutten av livet, slår Solberg fast.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er frihetsteknologi som gjør det mulig for eldre å være mer selvstendig. Dette bør også gjelde selv om man bor på sykehjem. Et eksempel på dette er selvvendende madrasser. Teknologien kan avhjelpe de varme hendene i eldreomsorgen.

Morgendagens eldreomsorg bygges nå

Kvalitetsreformen «Leve hele livet», som denne regjeringen har lagt frem, skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap».

Det blir stadig flere eldre i samfunnet. Antall personer over 67 år vil nesten fordoble seg fra 2000 til 2050. I 2050 kan det være nærmere 590 000 mennesker over 80 år. Når SSBs framskrivninger viser at antallet mottakere av omsorgstjenester kan øke med nærmere 25 prosent fra 2016 til 2030, og i overkant av 80 prosent frem til 2060 så må vi bygge morgendagens eldreomsorg nå.

– Reformen Leve hele livet handler om at de eldre skal kunne mestre mer i hverdagen sin, at pårørende ikke blir utslitt og at ansatte får økt og brukt sin kompetanse. Leve hele livet handler om at eldre skal bli verdsatt og sett. Og at alle skal få ta i bruk ressursene sine, sier Solberg.

Her kan du lese mer om Høyres eldrepolitikk

  • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
  • Aktivitet og fellesskap – mennesker som har levd et langt liv, skal fortsatt ha et liv med både verdighet og med mening
  • Mat – riktig mat og ernæring kan redusere medisinbruk og gi eldre mer energi
  • Riktig helsehjelp – riktig medisinbruk kan gi eldre mer livskvalitet og energi til å leve en aktiv hverdag
  • Sammenheng i tjenestene – omsorgstilbudet skal henge sammen, og ta utgangspunkt i den enkeltes behov