Høyres bedriftskanal

Bedriftskanalen skal være et forum for små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta aktivt i utviklingen av Høyres næringspolitikk. Bedriftskanalen skal skape dialog om aktuelle næringspolitiske temaer, videreutvikle Høyres næringspolitikk og skape et levende nettverk rundt partiet og bidra til at målgruppen får en enklere tilgang til Høyres politikere.

Bedriftskanalens styre

Leder:

Thorild Widvey (styreleder) Styreleder Statkraft. Styremedlem Kværner ASA.

Medlemmer:

Ove Trellevik, stortingsrepresentant og leder av Hordaland Høyres Bedriftskanal
Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet
Bente Hauge, eier og grunder Systek 
Silvija Seres, investor, rådgiver og styrerepresentant
Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 
Thoralf Granerød, seniorrådgiver og assosiert partner i Anorak 
Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant 
Siri Meling, stortingsrepresentant
Johan H. Andersen, eier og styreleder i Ferd AS

Sekretærer:

Lasse Billington

Dag Terje Solvang

Kontakt:

bedriftskanalen@hoyre.no