Bedriftskanalen skal være et forum for små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta aktivt i utviklingen av Høyres næringspolitikk. Bedriftskanalen skal skape dialog om aktuelle næringspolitiske temaer, videreutvikle Høyres næringspolitikk og skape et levende nettverk rundt partiet og bidra til at målgruppen får en enklere tilgang til Høyres politikere.


Bedriftskanalens styre

Leder:

 • Thorild Widvey (styreleder) Styreleder Statkraft. Styremedlem Kværner ASA.

Medlemmer:

 • Ove Trellevik, stortingsrepresentant og leder av Hordaland Høyres Bedriftskanal
 • Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet
 • Bente Hauge, eier og grunder Systek 
 • Silvija Seres, investor, rådgiver og styrerepresentant
 • Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 
 • Thoralf Granerød, seniorrådgiver og assosiert partner i Anorak 
 • Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant 
 • Siri Meling, stortingsrepresentant
 • Johan H. Andersen, eier og styreleder i Ferd AS

Sekretærer:

 • Lasse Billington
 • Dag Terje Solvang

Kontakt:

bedriftskanalen@hoyre.no