Høyres Næringsforum

Vårt mål

Næringsforums mål er å etablere et bredt nettverk ut mot næringslivet og delta aktivt i videreutviklingen av Høyres næringspolitikk.

Næringsforum skal sikre en politikkutvikling som er forankret i virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige næringsaktører og jobbskapere.

Hva gjør vi?

Høyres Næringsforum er et nettverk som skal gjøre dialogen mellom bedriftene og Høyres tillitsvalgte så kort som mulig. Næringsforum organiserer bedriftsbesøk og holder tett dialog med næringslivet. Dette skjer både i sammenheng med utvikling av Høyres næringspolitikk og når bedriftene har konkrete saker som de ønsker å ta opp med våre politikere. Næringsforum skal forsterke Høyres innsats for mer næringsvennlig politikk både lokalt og nasjonalt.

Send oss innspill!

Hvis du, som tillitsvalgt, folkevalgt eller kandidat, får et godt innspill fra en bedrift som du mener at Høyre bør ta tak i, kan du sende disse til Næringsforum. Da sørger vi for at innspillet tas videre innad i Høyre. Det samme gjelder hvis du ønsker tips og inspirasjon til hvordan man kan presentere Høyres politikk for næringslivet, eller søker innspill på hvordan din lokalforening kan lage ny politikk for bedriftene i din kommune eller ditt fylke.

Ta kontakt med oss gjennom e-post til marius.malmer@stortinget.no (rådgiver), din fylkesvalgte leder eller noen av medlemmene i det nasjonale styret.

Høyres Næringsforum skal bidra til at Høyres næringspolitikk blir enda bedre gjennom å sørge for kortest mulig vei mellom hver enkelt bedrift og våre tillitsvalgte. Landet trenger flere JA-kommuner, og det får vi til med flere Høyrestyrte kommuner!

Næringsforums medlemmer:

Næringsfraksjonen:

Sekretær:

Fylkesledere:

Meld deg på Høyres nyhetsbrev

Høyre-logo