Skolebilder

Høyres barnepartiprogram - Barnas Valg 2017

Høyre ønsker et samfunn som gir muligheter for alle.

Hvert fjerde år er det valg til Stortinget. Det neste er i september. Redd Barna arrangerer for første gang noen sinne noe de har kalt for Barnas Valg. Her skal alle partiene gjøre forskjellige ting, som for eksempel lage et program med det vi mener er de aller viktigste sakene. Så skal alle barna stemme på det partiet de synes har den beste politikken. Vi synes det er veldig bra at Redd Barna lager et eget valg for barn, slik at barn kan bli bedre kjent med de politiske partiene og få muligheten til å si hva de mener er viktig. 

Under ser du hvilke saker som er viktigst for oss, eller du kan lese hele Høyres barnepartiprogram her.

Barnas valg 2017

Topp 5 saker Barnas valg Høyre. Illustrasjon.

Topp fem viktige saker til stortingsvalget i 2017:

 1. Verdens beste skole 
  Alle barn er forskjellige. Både de som lærer sakte og de som lærer fort skal få hjelp til å bli bedre.
 2. En god jobb når du blir voksen
  Vi må lage nye jobber slik at det blir nok jobber til alle. 
 3. Rask hjelp når du blir syk
  Når du eller noen i familien din blir syk så skal de få hjelp raskt.
 4. Et trygt land å bo i
  Vi skal ha et politi og et forsvar som fortsetter å gjøre Norge til et av verdens tryggeste land å bo i.
 5. Ta vare på jorda
  Plast, søppel og annet ødelegger naturen vår. Dette må vi stoppe. 

Verdens beste skole

En god barndom varer hele livet. Høyre vil at alle barn skal ha en god barndom. 
Vi mener det er viktig at alle elever som synes noen fag, eller litt av faget er vanskelig, skal få hjelp fra en god lærer til å forstå det de sliter med. Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne ordentlig når de er ferdige på skolen. Derfor er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen morsom, lærerik og forståelig. Høyre har like høye mål for elevene som elevene har for seg selv. 

Dette vil Høyre:

 • Alle skal ha flinke og motiverende lærere 
 • De som syns noen fag er vanskelige må få den hjelpen de trenger 
 • Ingen skal bli mobbet

  Her kan du lese mer om Høyres skolepolitikk.

Ta vare på jorda

De voksne må passe på naturen og miljøet. Sånn kan barn overta jorda i minst like god stand som det vi gjorde.
Vi vil gjøre det enklere og billigere å ta valg som er bra for miljøet. For eksempel skal en elbil være billigere enn en vanlig bil, men aller helst vil vi at folk skal ta buss eller tog. Vi skal passe på miljøet og beskytte dyr og natur. Norge har mye kyst. Derfor er vi opptatt av livet i havet og vil gjøre mer for å få bort plast i havet. Norge er et rikt land, derfor vil vi være med på å finne opp ny teknologi som gjør verden renere.

Dette vil Høyre: 

 • Gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlig 
 • Finne opp teknologi som gjør at vi kan få mindre klimagassutslipp 
 • At mindre plast havner i havet og rydde opp mer av plasten som allerede er i havet  

  Her kan du lese mer om Høyres klima- og miljøpolitikk.

Rask hjelp når du blir syk

Høyre vil at du skal få god hjelp når du er syk og at du skal få den hjelpen du trenger raskt. 
Vi mener at du, sammen med foreldrene dine, skal få lov til å være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Vi vil også at det skal være enklere å leve litt sunnere i hverdagen.

Dette vil Høyre:

 • Du skal få raskere hjelp når du er syk 
 • Gjøre mer for barn og unge som sliter med vonde følelser 
 • Gi eldre bedre mat, mer aktivitet og bedre hjelp 

  Her kan du lese mer om Høyres helsepolitikk.

En god jobb når du blir voksen

Å ha en jobb gir deg muligheten til å ta vare på deg selv og familien din. 
Det er også viktig for samfunnet og bedriftene. Høyre vil at alle skal føle seg inkludert der de jobber og at flere mennesker enn i dag får seg jobb. I dag er det for mange som ikke har en jobb å gå til, og det er spesielt dumt når det gjelder unge mennesker. 

Dette vil Høyre:

 • At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til 
 • Gjøre det enklere å starte egen arbeidsplass 
 • Støtte de som mister jobben og trenger hjelp til å finne en ny 

  Her kan du lese mer om Høyres politikk for å skape flere jobber.

Et trygt land å bo i

Det aller viktigste for Høyre er at du og jeg er trygge. Heldigvis er Norge et av verdens tryggeste land å bo i. 
Med alt som skjer i verden, spesielt terror, så er det viktig at vi har et godt forsvar som kan passe godt på oss og landet vårt, i tilfelle noen prøver å angripe oss. De aller fleste følger lover og regler, men det finnes mennesker som noen ganger ikke gjør det. Da er det viktig at vi har nok politifolk som kan gripe inn. Politiet gjør alt de kan for å stoppe kriminalitet og terror hver dag. Høyre vil at Norge skal fortsette å være et av verdens tryggeste land å bo i.

Dette vil Høyre:

Hele verden

Vi har det veldig bra i Norge, men det finnes andre land hvor menneskene ikke har det så bra.  
Mange er fattige og mangler mat eller er på flukt fra krig. Det er vanskelig for land å gjøre noe med dette alene. Derfor jobber Norge sammen med andre land for å hjelpe de landene som sliter. Høyre vil at mennesker ikke skal måtte leve i fattigdom, at alle barn skal gå på skole og at ingen skal være redde for krig. Vi vil hjelpe til med å skape jobber slik at menneskene som bor der kan greie seg selv.

Dette vil Høyre:

 • At alle barn i hele verden skal få gå på skole  
 • At ingen mennesker skal leve i fattigdom 
 • At alle mennesker skal ha en jobb og klare seg der de bor 

  Her kan du lese mer om vår utenrikspolitikk.

Vil du lese mer om vår politikk? Hele Høyres partiprogram for stortingsvalget 2017 finner du her.

Vil du bli bedre kjent med statsminister Erna Solberg? Følg bloggen hennes eller se denne filmen om Erna.

Kanskje du ønsker å engasjere deg mer i politikk og er enig i noe av det vi skriver her. Da kan du vurdere om et medlemskap i Unge Høyre er en god ide. Du er velkommen til å melde deg inn som medlem i Unge Høyre her.

Du kan laste ned hele Høyres barnepartiprogram her.