Studentpolitikk

Høyre vil legge til rette for at studenter får best mulig forutsetninger for å lykkes. Vi må øke kvaliteten på undervisningen og gjøre det lettere å studere på fulltid.

Group of students sitting and working together

Høyre vil

Sørge for mer og bedre praksis i utdanningen

Dette vil Høyre gjøre

Vi skal legge til rette for mer innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning. I profesjonsutdanning som for eksempel lærer- og sykepleierutdanning må vi sikre høy kvalitet på praksisoppholdet, og i andre fag som ikke nødvendigvis har praksis i dag bør det vurderes muligheter for arbeidslivserfaring i løpet av studiet.

Flere studenter må få muligheten til å forfølge innovative ideer som kan kommersialiseres. Dette er viktig for å forberede studentene på det arbeidslivet de vil møte, og hjelpe oss på veien mot et mer konkurransedyktig næringsliv og grønne jobber.

Øke antall studentboliger og prioritere pressområder

Høyre vil også bygge og oppgradere flere studentboliger for å sikre en tilstrekkelig  dekningsgrad. Det er spesielt viktig at studentboligene bygges på en bærekraftig måte og  som prioriterer studentenes trivsel  

Høyre vil legge til rette for at flere kan få barn i studietiden gjennom å tilby mer fleksibilitet  i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier og ytterligere øke studiestøtten  til studenter med barn. 

Ta studentenes psykiske helse på alvor

Dette vil vi gjøre

Altfor mange studenter melder om at de er ensomme i studieperioden, og flere sliter med ulike psykiske lidelser. Mange er bekymret for at dette vil bli et større problem når undervisningen i større grad skjer på internett. Det betyr at vi må satse mer på forebyggende helsetiltak blant studenter.

Sikre en tilstrekkelig studiefinansiering, men også muligheten til å kombinere jobb med studier

Dette vil vi gjøre

Vi ønsker å gjøre det lettere for studenter å studere fulltid uten en deltidsjobb ved siden av. Det betyr at flere studenter bør kunne ta opp mer lån dersom de selv ønsker.

Regjeringen har innført 11 måneder studiestøtte, og justert inntektstaket for omgjøring av studielån til stipend slik at færre av dem som kombinerer jobb og studier skal oppleve avkortning av stipendet.

Forbedre støtten til norske studenter i utlandet for å motivere flere studenter til å ta studier utenlands.

Øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst og økt støtte for dem som fullfører grader raskere enn normert tid.

Øke kvaliteten i utdanning, undervisning og praksis

Dette vil vi gjøre

Vi skal ha høye ambisjoner for kvaliteten i høyere utdanning, og prioritere arbeid og midler til kvalitetshevende tiltak.

Legge til rette for at flere kan få barn i studietiden

Dette vil vi gjøre

Derfor vil vi tilby mer fleksibilitet i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier, øke studiestøtten til studenter med barn ved å øke omgjøringsstipendet for studenter som får barn under studietiden og øke Lånekassens lånetid for studenter med barn til inntil 10 år.

Dette er problemet

Det er for få som fullfører utdanningen sin. Studentene etterlyser mer oppfølging og tilbakemeldinger. Alternative undervisningsmetoder og digitale verktøy er ikke i stor nok grad tatt i bruk for å engasjere studentene og variere undervisningen.

Skal Norge lykkes i den internasjonale konkurransen i fremtiden, må vi satse mer på forskning og utdanning. I Norge skal vi ha forsknings- og utdanningsmiljøer av høy kvalitet, og Høyre vil bidra til å styrke disse miljøene.

Dette er Høyres løsning

En god utdannelse skal gi studentene et godt utgangspunkt i møte med arbeidslivet. Vi vil gjøre mer for at flere studenter fullfører påbegynte studier og at de inkluderes bedre i det faglige miljøet der de studerer.

Vi vil at studentene møter studietilbud av høy kvalitet, høye ambisjoner og tydelige forventninger. Høyre vil gi studentene gode rammebetingelser til å studere uavhengig av om du er 25 eller 45 år.

Studiefinansiering og velferdsordninger må ta bedre hensyn til at studenter kan velge å få barn i studietiden. Gratisprinsippet skal videreføres.

Vi må prioritere studietilbud som gir kompetanse som Norge har særlig behov for i tiårene fremover.

Dette har vi gjort

Lagt frem stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Høyre i regjering la frem en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Den inneholder tydelige forventninger og verktøy til universitetene og høyskolene for å heve kvaliteten. For at utdanningen skal gjøre studentene klare for arbeidslivet, må den være relevant, engasjerende og inkluderende.

Innført elleve måneders studiestøtte

Vi har sørget for romsligere studentøkonomi, slik at studentene skal få mer tid til å studere. Vi innførte elleve måneders studiestøtte og økt studiestøtten utover pris- og lønnsvekst i hvert eneste budsjett.

Bygd rekordmange studentboliger

Høyre i regjering tildelte midler til bygging av rekordmange studentboliger. I snitt bygget vi 2200 studentboliger hvert år, og bevilget midler til vedlikehold og oppussing av eldre studentboliger.