Dagligvare og handel

Dagligvaremarkedet har stor betydning for forbrukere. Derfor er det viktig at markedet fungerer godt.

Handlekurv

Høyre vil

Styrke merkingen av egne merkevarer

Høyre vil at det skal utarbeides et regelverk som pålegger kjedene en felles merkeordning for EMV, med kjedenavn, produsent og produktets opprinnelsesland, slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg.  

Styrke konkurransen i dagligvarebransjen

Høyre vil at regjerigen skal utrede konkurransefremmende tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører. 

Bekjempe usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser

En av de viktigste årsakene til at konkurransen i dagligvare er for dårlig, er ulikhet i innkjøpspriser. Høyre vil at det utarbeides en midlertidig forskrift under konkurranseloven § 14 om usaklig prisdiskriminering, og eventuelt andre bestemmelser om usaklig prisdiskriminering. I praksis betyr dette at hvis en leverandør med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig. Kan den ikke det, er dette en usaklig prisdiskriminering og i strid med konkurranseloven.