Oljefondet

Oljefondet er vårt felles pensjonsfond som skal sikre at fremtidige generasjoner får leve i et like godt velferdssamfunn som oss. 

Høyre vil

Forvalte oljefondet i et generasjonsperspektiv.

Uttakene fra fondet må sees i sammenheng med forventet avkastning over tid og gradvis fases inn i norsk økonomi, og at uttak må benyttes til å investere for fremtiden. 

Handlingsregelen for bruk av oljeinntektene sikrer at formuen både kommer dagens og morgendagens innbyggere til gode. Oppbygging av oljefondet skaper trygghet for både dagens og morgendagens pensjonister. 

Ha en åpen og etisk bevisst i forvaltning av oljefondet

Oljefondet skal fortsatte å være i front på etiske retningslinjer for investeringer. Fondet deltar i tusenvis av generalforsamlinger i løpet av et år hvor de stiller klare forventninger til saker som arbeidstakerrettigheter og korrupsjon. Dette er et arbeid som jevnlig er under utvikling og som bidrar til åpenhet.  

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Vi mener at oljefondet ikke skal være et virkemiddel til å oppnå bestemte politiske mål.  

Norge fungerer bra fordi vi har en sunn tilnærming til forvalting av oljepenger. Oljefondet skal investere med mål for øyet, å sikre fremtidige generasjoners velferd i Norge. Vi velger ikke hvor oljefondet skal investere basert på hva vi ønsker oss av politiske gjennomslag utenfor Norge, det bruker vi statsbudsjettet til.  

venstresiden

Partiene på venstresiden vil bruke oljefondet til å oppnå politiske mål. Arbeiderpartiets leder har sagt “vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap”. Dette kan være utfordrende for Norge som nasjon. Hvis man signaliserer at Oljefondet er et politisk redskap vil andre land tolke oljefondets investeringer som politiske handlinger. Det kan gi oss store utenrikspolitiske utfordringer.

Dette har vi gjort

Satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for oljefondet

Utvalget som vurderte retningslinjene for observasjon og utelukkelse for SPU, leverte sin utredning 15. juni 2020. Regjeringen er opptatt av å få et godt og bredt beslutningsgrunnlag, og vil legge frem sine vurderinger av de etiske retningslinjene våren 2021. Høyres mål er at Oljefondet fortsatt skal være i front på etiske retningslinjer for investeringer.

Strammet inn oljepengebruken

Handlingsregelen sier blant annet at det er en bestemt prosentsats av fondet som kan brukes i statsbudsjettet. Prosentsatsen er omtrent like stor som fondets forventede avkasting. Regjeringen senket satsen fra 4 prosent til 3 prosent. Slik at vi er sikre på at fondet kan vokse i fremtiden, og komme fremtidige generasjoner til gode