Friskoler

Høyre mener friskoler er et viktig supplement til den offentlige skolen både når det gjelder grunnskolen og den videregående skolen.

skoleelever smiler

Høyre vil

Ha en mangfoldig skolesektor

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha en mangfoldig skolesektor der elever som ønsker seg noe annet enn den offentlige skolen har mulighet og frihet til å velge det.

Dette er problemet

Det store flertallet av norske elever går i den offentlige skolen. Likevel er det mange familier som ønsker et alternativ, og som velger en friskole for sine barn. Det er viktig at vi har et godt og mangfoldig friskoletilbud i Norge med et like godt undervisningsopplegg som i den offentlige skolen.

Dette er Høyres løsning

Høyre ønsker å styrke friskoletilbudet i Norge, og vil sørge for at det blir et større mangfold blant skolene. Vi vil også legge bedre til rette for mer erfaringsutveksling mellom offentlige skoler og friskoler.

Den offentlige skolen skal fortsatt være hovedregelen, men friskoler skal fungere som et godt alternativ.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre mener friskoler har en viktig verdi som et alternativ til den offentlige skolen. Noen familier ønsker et alternativt skoleopplegg, og da kan en friskole være passende.

venstresiden

Opposisjonen ønsker ikke flere friskoler og regjeringen har foreslått en lovendring for å forhindre at det opprettes nye friskoler,. Det betyr at elever vil miste et viktig alternativ som mange er svært fornøyde med.

Dette har vi gjort

Justeringer i friskoleloven

Høyre i regjering justerte friskoleloven. Hovedgrepet var å ikke begrense private skoler til kun de med religiøst grunnlag, skoler spesialisert på idrett og annen pedagogikk som Montessori eller Steiner. Den nye loven åpner for et større mangfold av friskoler, slik at flere gode krefter kan bidra til innovasjon og utvikling av skolesektoren. Det gjør at vi får et mer mangfoldig tilbud for de familiene som ønsker et annet tilbud enn den offentlige skolen kan tilby. For Høyre er det viktig at familier har muligheten til å velge mellom et godt offentlig skoletilbud, og gode friskoler.